13.11.2009

PAN KARP PRZYPOMINA

W związku z wprowadzanymi przez Ministerstwo Rolnictwa aktualizacjami/modyfikacjami wzorów dokumentów ( np. wniosków o dofinansowanie, instrukcji do wniosków, biznesplanów, sprawozdań) koniecznych do otrzymania dofinansowania realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" operacji, Pan Karp przypomina o obowiązku korzystania z aktualnych wersji dokumentów. W przypadku skorzystania z nieaktualnego wzoru dokumentu konieczne będzie dokonanie uzupełnienia, a co za tym idzie wydłuży się czas weryfikacji wniosku. Dla ułatwienia przy każdym dokumencie zamieszczonym na stronie ministerstwa została dodana data ostatniej aktualizacji, która też jest datą, od której dany dokument obowiązuje.

Link do strony MRiRW, na której publikowane są aktualne wersje dokumentów: http://www.minrol.gov.pl