29.01.2010

Powołanie komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno - spożywczych

W dniu 21.01.br w MRiRW odbyło się spotkanie, podczas którego Minister Rolnictwa powołał członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno - spożywczych. W skład komisji zarządzających wchodzą przedstawiciele poszczególnych branż tj. po 4 przedstawicieli producentów i 4 przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799) głównym celem funduszy promocji jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno - spożywczych. Ustawa jest odpowiedzią na postulaty branż, których reprezentanci wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego skuteczną promocję branżową, której celem byłby wzrost sprzedaży polskich produktów rolnych, a w konsekwencji zdobycie trwałych rynków zbytu, poprawa jakości produkowanych wyrobów oraz integracja branżowa. Na podstawie ww. ustawy stworzono następujące fundusze: Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego oraz Fundusz Promocji Ryb.

Funduszem Promocji Ryb będzie zarządzała komisja w składzie:

1. Stanisław Anders
2. Andrzej Budzisz
3. Tomasz Kulikowski
4. Andrzej Marczyński
5. Tadeusz Michaś
6. Michał Necel
7. Józef Piątak
8. Jakub Roszuk
9. Zbigniew Szczepański