12.11.2010

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej


Pan Karp przypomina, że wszyscy beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Na stronie internetowej ARiMR (PO RYBY 2007-2013, zakładka "pobierz pliki", (link) zostały zamieszczone szczegółowe wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach PO "Zrównoważony rozwój..." i tabela zestawienie danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji.

W związku z powyższym zalecam wszystkim obecnym jak i przyszłym beneficjentom PO RYBY uważne zapoznanie się z zamieszczonymi tam informacjami i zastosowanie się do zapisanych tam zaleceń, co pozwoli w przyszłości szybciej i łatwiej rozliczyć wnioski o płatność i uzyskać dofinansowanie do zrealizowanych operacji.


powrót