11.07.2011

Ryby do Sejmu RP, truskawki do Parlamentu UE

Na przełomie czerwca i lipca miało miejsce doniosłe dla Polaków wydarzenie - po raz pierwszy Polska objęła na półroczną kadencję prezydencję w Radzie UE. Przy tej okazji Premier Donald Tusk w dniu 6 lipca br. w Parlamencie Europejskim serwował truskawki, polską specjalność i eksportowy produkt.

Kilka dni wcześniej, 29 czerwca br. w Sejmie R.P. doszło do innej promocji - Zarząd Związku Producentów Ryb i Poseł Piotr Walkowski, na "Pikniku Rybackim" promowali rybactwo wśród kilkuset Parlamentarzystów. Na przeprowadzonej w Sejmie przy tej okazji konferencji, Prezes ZPR Krzysztof Karoń przedstawił rolę i znaczenie śródlądowej gospodarki rybackiej w Polsce oraz aktualne jej problemy. Mniej formalne rozmowy były prowadzone pózniej, kiedy to w piknikowej atmosferze serwowano wspaniałe różnorodne ryby z polskich gospodarstw rybackich.
Gratulujemy Związkowi inicjatywy i życzymy sukcesów na niewątpliwie trudnej i wyboistej drodze zmotywowania większej liczby Parlamentarzystów do działań na rzecz rozwoju rybactwa.

czytaj więcej... www.zpryb.pl

Jednocześnie w ramach trwającej od dłuższego czasu dyskusji nad kształtem funkcjonowania organizacji rybackich w kraju, publikujemy wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Związku Producentów Ryb odnośnie ich przynależności do innych organizacji rybackich.

Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa Organizacji
Polskie Towarzystwo Rybackie
Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa
Stowarzyszenie Pracodawców Gospodarstw Rybackich
Procentowy udział (%)
40
25
4
0
0

Z wyników ankiety (nie podano liczby ankietowanych gospodarstw) można wywnioskować, że około 70 % gospodarstw widzi potrzebę przynależności do jeszcze innej organizacji , a część zapewne należy do co najmniej trzech. Dlatego warto się obecnie zastanowić, na ile profile działalności poszczególnych organizacji są różne, ale uzupełniające siebie nawzajem, a na ile konkurencyjne. W tym ostatnim przypadku można by dojść do wniosku, że energię ludzi i pieniądze można wykorzystać znacznie lepiej jednocząc wysiłki.
Chcąc poszerzyć wiedzę w tym zakresie również Towarzystwo Promocji Ryb przeprowadza obecnie wśród swoich członków ankietę o podobnej formule, która może ułatwić zbudowanie sprawniejszej struktury organizacji rybackich.powrót