14.07.2011

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp

W dniu 28 czerwca br., tradycyjnie w Żabieńcu, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp.

Po zakończeniu rejestracji uczestników, zebranie otworzył Prezes Zbigniew Szczepański, który przywitał gości i członków Towarzystwa, a następnie poprowadził wybory przewodniczącego zebrania. W wyniku głosowania na tę funkcję wybrano Pana dr Zygmunta Okoniewskiego, który przewodniczył dalszej część zebrania. W kolejności nastąpiło zatwierdzenie porządku obrad, protokołu z WZCz 2010 i wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W dalszej formalnej części zebrania najpierw Anna Sobczak, Sekretarz Zarządu, odczytała sprawozdanie Zarządu TPR za rok 2010, po niej Prezes Zbigniew Szczepański w formie prezentacji multimedialnej przedstawił osiągnięcia promocji karpia roku 2010, w tym zaprezentowane zostały następujące media, które z inicjatywy i z udziałem TPR podjęły temat karpia:

  • telewizyjne - "Kawa czy herbata", "Wiadomości", "Agrobiznes", "Tydzień" - rozmowa z Panem Ministrem Tadeuszem Nalewajkiem w TVP1, TVP-Info, dwukrotnie w "Dzień Dobry TVN", TVN Warszawa, "Gość TV Biznes", TV Superstacja, "Polsat News", TVN CNBC, TVN STYLE - "Wiem co jem".

  • radiowe - licytacja na rzecz rodzinnych domów dziecka (15 kg czekoladowy karp) w Trzecim programie Polskiego Radia, audycja "Bardzo ważny problem" w tej samej stacji, Radio Katowice - m.in. konkurs "Karpiowy sklep roku 2010 r.", Serwis Informacyjny i programy branżowe dla rolników - I program Polskiego Radia, RMF - relacja ze sprzedaży karpia - nowe opakowanie.

  • prasowe - "Polityka", "Rzeczpospolita", "Dziennik Gazeta Prawna", "Polska The Times - Dziennik Bałtycki i Głos Wielkopolski", "Nowości", "Gazeta Pomorska", "Nasz Dziennik", "Gazeta Wyborcza", "Super Expres-Warszawa", "Dziennik Polski", "Metro", "Ekspres Ilustrowany".

  • Internetowe - m.in. "ONET.PL", "WP.PL", a także internetowe wersje wymienionych wyżej gazet oraz stacji telewizyjnych i radiowych.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Leopold Szostek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół i przedstawił wniosek o absolutorium dla Zarządu. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie udzieliło absolutorium Zarządowi.

Na koniec tej części obrad Prezes wraz z Wiceprezesem - Tadeuszem Rogiem, podziękowali i wręczyli dyplomy obecnym spośród 28 gospodarstw i osób prywatnych, którzy w grudniu 2010 sfinansowali wydanie 1500 egzemplarzy najnowszej książki pt. "Pan Karp kontra Czarny Ptak". Wówczas nastąpił najbardziej uroczysty moment zebrania - wręczone zostały witraże - "Brązowe Łuski Pana Karpia":

  1. Panu Redaktorowi Wiktorowi Legowiczowi - byłemu Dyrektorowi Programu III Polskiego Radia, który prowadząc od wielu lat programy ekonomiczne w "Trójce", wielokrotnie podejmował tematy karpiowe, czym przyczyniał się do promocji naszej ryby.

  2. Dr Henrykowi Białowąsowi - za podjęcie badań nad nowym opakowaniem bez wody dla żywego karpia.

  3. Panu Janowi Przybylskiemu za prowadzenie zajazdu "Złoty Karpik" pod Radomiem, gdzie oprócz rybackiej scenografii i wyposażenia, konsumenci znajdują bogate rybne menu z karpiem, linem, sumem i innymi gatunkami polskiej akwakultury.

  4. Pani Redaktor Katarzynie Bosackiej i zespołowi programu "Wiem co jem" z telewizji TVN STYLE za wyprodukowanie (z pomocą TPR Pan Karp) świetnego 25 minutowego programu konsumenckiego o karpiu, który został wyemitowany w grudniu 2010 r.

  5. Przedstawicielom Redakcji Agrobiznes TVP 1 za wsparcie rybaków poprzez programy informacyjne pokazujące nie tylko hodowców i karpia, ale też problemu związane z tą dziedziną rolnictwa.

Uhonorowani goście podziękowali za uznanie przy kamerach TVP Agrobiznes i TVN STYLE (w TVN STYLE relacja z wręczenia nagród będzie emitowana 19 lipca w programie "O tym się mówi"). Po przerwie obiadowej, gdzie zajadano się nie tylko obiadem, a również wędzonym karpiem przywiezionym na zebranie przez Pawła Wielgosza z Jedlanki, obrady WZCz były kontynuowane w zakresie już bardziej merytorycznym. Andrzej Lirski przedstawił w krótkiej prezentacji temat certyfikowania karpia, w tym wady i zalety tego zjawiska wchodzącego obecnie do akwakultury światowej. Wśród głosów dyskusji nie można było zauważyć nadmiernego entuzjazmu dla dodatkowych czynności formalnych i wydatków, co niechybnie wiązałoby się z poddaniem się procesowi certyfikowania.

Kolejnym tematem, który podjęli zebrani, w tym Marian Rapacewicz, była kwestia niezaspokojonych oczekiwań rybaków w odniesieniu do rekompensat wodno-środowiskowych. W odpowiedzi zabrał głos dr Janusz Wrona - Wicedyrektor DR MRiRW. Wyjaśnił jakie kroki podejmuje administracja dla zabezpieczenia środków dla hodowców, którzy dotąd nie podpisali umów wodno-środowiskowych. Zebrani wymienili poglądy na temat konieczności dążenia do wspólnych działań organizacji rybackich w najważniejszych kwestiach. Zaproponowano, aby podjąć działania federacyjne w sposób "zadaniowy" , dla rozwiązania najważniejszych problemów.

Wacław Szczoczarz przedstawił społeczną inicjatywę powstania strategii dla karpiarstwa po roku 2014 pod nazwą "Strategia Karp 2020". Większość zebranych z uznaniem powitała tę inicjatywę, która może stać się pomocna dla administracji dla kształtowania przyszłej polityki rybackiej w UE.

Warto jeszcze zauważyć, że sala obrad i hol zostały udekorowane pięknymi pracami plastycznymi laureatów tegorocznego konkursu organizowanego przez TPR dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych pod tytułem "Pan Karp Europejczykiem". Prace te będą zdobiły również wnętrza pomieszczeń, gdzie we wrześniu w Kazimierzu Dolnym odbędzie się międzynarodowa konferencja karpiowa.