14.09.2011Koledzy Rybacy, Przyjaciele Rybactwa,


W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej informacji dotyczących rybactwa i rybaków. Słyszymy o najróżniejszych wydarzeniach, inicjatywach i powstających aktach prawnych. Te informacje pojawiają się w różnych miejscach, o różnym czasie, często w niepełnej, skrawkowej zaledwie postaci. Przeciętnemu człowiekowi z naszej branży nieraz trudno to wszystko przeczytać i złożyć w logiczną całość. A wszyscy wiemy jak ważna jest ta wiedza przy podejmowaniu decyzji strategicznych dla własnego rybackiego biznesu.

Drukowane media rybackie, które mamy obecnie do dyspozycji ("Przegląd Rybacki", "Magazyn Przemysłu Rybnego", "Komunikaty Rybackie"), poza swoimi niewątpliwymi zaletami, mają dwie istotne wady - zamieszczane w nich komentarze docierają do nas najczęściej zbyt pózno i zbyt rzadko. Natomiast na poświęconych rybactwu stronach internetowych można znalezć bieżące informacje najczęściej - co całkiem zrozumiałe - pozbawione głębszej refleksji.

Jako Towarzystwo Promocji Ryb widzimy potrzebę wypełnienia tej luki. Dlatego też na stronie internetowej www.pankarprybcy.pl będziemy zamieszczać felietony pod nazwą "Cotygodniowy Kurier Karpiowy". Zamierzamy w nich podejmować ważkie dla branży karpiowej tematy. Umożliwimy zamieszczania krótkich komentarzy podpisanych przez ich autorów. Nie ukrywamy, że na tych głosach bardzo nam zależy. Zapraszamy do lektury naszego "Kuriera" i aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

Redakcja Pan Karppowrót