29.09.2012

Polityka rybołówstwa w Polsce - stan i przyszłość

Sejmikować przestały juź bociany, teraz robią to źurawie i.. rybacy. Po raz kolejny, w niedługim czasie, w Sali Kolumnowej Sejmu spotkała się cała branźa rybacka. Konferencja odbyła się z inicjatywy Komisji Rolnictwa Sejmu i obejmowała wiele róźnych wątków, w tym rybołówstwo bałtyckie, lokalne grupy rybackie, przetwórstwo, akwakulturę, straź rybacką.

Po wystąpieniach zaproszonych ekspertów, głos mogli zabrać równieź obecni na sali. W sprawie projektu kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, głos zabrał Prezes TPR - Zbigniew Szczepański (godz. 13.54), apelując do członków sejmowej Komisji Rolnictwa o negatywną opinię do ww. projektu. Zwrócił się równieź do posłów o spowodowanie, aby stanowisko rządu w sprawie ww. ustawy zostało przygotowane przez MRiRW, a nie Ministerstwo Środowiska. (godzina 13.54)

materiał wideopowrót