05.12.2013

Dobrostan ryb w teorii i praktyce, czyli warsztaty rybacko-weterynaryjne

Końcowe miesiące ostatnich lat dostarczały corocznie publikowanych coraz to nowych wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, poświęconych warunkom prowadzenia sprzedaży żywych ryb. Dokumenty te, budziły sporo emocji wśród hodowców karpi, sprzedawców, a także wśród radykalnych działaczy ekologicznych, bowiem dla jednych ogłaszane wytyczne były zbyt restrykcyjne, dla innych znowu, zbyt liberalne. Zgłaszane często uzasadnione uwagi dotyczące merytorycznego poziomu wytycznych powodowały, że treść tego dokumentu ulegała z roku na rok modyfikacjom. Równocześnie, wielokrotnie dochodziło do niejednolitych interpretacji opublikowanych wytycznych, co skutkowało stosowaniem przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej różnego podejścia do tego samego problemu w poszczególnych regionach kraju. Z tych powodów Towarzystwo Promocji Ryb podjęło rozmowy z GIW, co doprowadziło do uruchomienia cyklu szkoleń adresowanych do przedstawicieli Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z całej Polski. Szkoleń, których celem jest przekazanie informacji merytorycznej w zakresie anatomii i fizjologii ryb, technologii produkcji podstawowych gatunków ryb w Polsce, praktycznych aspektów dobrostanu ryb, powiązań zdrowotnych i jakościowych w akwakulturze, jak również dotyczących aspektów etyczno-filozoficznych relacji człowieka i zwierząt, a także podstaw biologicznych warunków sprzedaży żywych ryb, prawnych podstaw dobrostanu, dokumentacji w obrocie żywymi rybami, czy wreszcie możliwych metod działania w przypadku stwierdzenia naruszenia dobrostanu oraz problemów dotyczących kontaktów z mediami. Elementem szkoleń są także wizyty ich uczestników w gospodarstwach pstrągowych i karpiowych. Wykładowcami szkoleń są przedstawiciele nauki, praktyki rybackiej, lekarze weterynarii, jak również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz mediów. Tematyka szkoleń została uzgodniona z Głównym Lekarzem Weterynarii, a końcowym ich efektem będzie publikacja kompendium wiedzy dotyczącej tematu, które pozwoli nie tylko ujednolicić podejście Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze całego kraju, ale także pozwoli na uniknięcie corocznego ogłaszania coraz to nowych wytycznych. Pierwsze dwa cykle szkoleń przeprowadzone zostały w dniach 25 – 27 oraz 27 – 29 listopada 2013 w niezmiennie pięknym niezależnie od pory roku Kazimierzu Dolnym. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowych i Wojewódzkich Inspekcji Weterynaryjnych z terenu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W atmosferze integracyjnej, kontakt wykładowców ze słuchaczami był bardzo bliski i bezpośredni, co sprzyjało dyskusji dotyczących tematów istotnych dla obu stron. Szkolenie uczestników z pozostałych województw zostanie przeprowadzone w 2014 r.

Mirosław Kuczyński

powrót