02.07.2014

Świętokrzyski Głos Pana Karpia - nowość wśród wydawnictw rybackich

Osiągnięcia lokalnych grup rybackich w promocji rybactwa i terenów rybackich w ostatnich 4 latach są tyleż znane lokalnie, co stosunkowo mało rozpropagowane na arenie ogólnopolskiej. Biorąc to pod uwagę, członkowie Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp", w tym w szczególności hodowca karpi Grzegorz Wójcicki, w partnerstwie z Towarzystwem Promocji Ryb podjęli nową inicjatywę – wydanie gazety, w której przez pryzmat działań rybaków, samorządowców i społeczności lokalnej terenu LGR Świętokrzyski Karp, pokazane zostaną osiągnięcia, ale i problemy całego rybactwa.

"Świętokrzyski Głos Pana Karpia" powstaje dzięki wsparciu środków z UE z IV Osi PO Ryby 2007-2013. Jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w nakładzie 1000 egzemplarzy, skierowanym nie tylko do rybaków, ale przede wszystkim do osób i instytucji działających na jego obrzeżu. Ma trafić w te miejsca, gdzie o rybactwie się decyduje, gdzie rybaków się rozlicza i gdzie planuje się ich przyszłość. Ufamy, że odkąd będą mieli pod ręką przewodnik w postaci "ŚGPK", ich kroki, w sposób naturalny i bardziej świadomy, będą dużo przyjaźniejsze dla nas rybaków.

Zainteresowani czytelnicy, do których nie dotarł pierwszy numer, proszeni są o kontakt mailowy: zbigniew.szczepanski@pankarp.pl


powrót