06.07.2014

Walne Zebranie Pana Karpia

W dniu 26 czerwca br. w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu spotkali się członkowie Towarzystwa Promocji Ryb na dorocznym Walnym Zebraniu Członków (WZCz). Zebranie prowadził dr Mirosław Cieśla z SGGW w Warszawie, a uczestniczyli: Andrzej Galli - Z-ca Dyrektora IRŚ, Członkowie Honorowi TPR - Profesor dr hab. Janusz Guziur, Prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Zygmunt Okoniewski oraz członkowie zwyczajni i wspierający Towarzystwa.

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego walnego zebrania, wybraniu przewodniczącego zebrania, a także członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał, przedstawione zostało sprawozdanie z prac Zarządu TPR za rok 2013, w tym prezentacja przedstawiona przez Prezesa Zbigniewa Szczepańskiego. Z materiałów tych wynika, że liczba członków wzrosła w minionym roku o 9 %, a łączny areał gospodarstw rybackich posługujących się logo Pan Karp wynosi już 20 000 ha. Składki płacone są regularnie przez 93 % członków, a tylko 7 % z nich zalega z płatnościami za okres dłuższy niż 1 rok. Towarzystwo działa jednak głównie w oparciu o środki pozyskane z zewnątrz (środki krajowe i unijne). W roku 2013, dzięki operatywności Zarządu TPR kwota zewnętrznych dotacji przekroczyła kwotę składek członkowskich aż 50 krotnie. Stąd też udało się przeprowadzić:

 1. Cykl bezpłatnych szkoleń pn. "Certyfikacja karpia - dlaczego warto", (Katowice - ochrona środowiska a rybactwo, Łagów - identyfikowalność produktów rybnych, a także Czarny Las k/Częstochowy - przetwórstwo rybne). Łącznie w latach 2012-2014 na 6 szkoleniach z tego cyklu przeszkolono nieodpłatnie ponad 600 rybaków, którzy otrzymali stosowne certyfikaty.
 2. Dwa szkolenia pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii dla 200 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z 8 województw z zakresu dobrostanu ryb (wykłady w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, a ćwiczenia terenowe w Gospodarstwie Rybackim "Pustelnia w Opolu Lubelskim). Szkolenie to uzyskało bardzo dobre recenzje zarówno GIWet, jak i pracowników terenowych inspekcji weterynaryjnej, dla których często był to pierwszy kontakt z praktycznym rybactwem stawowym. Dla nas rybaków była to doskonała okazja do przedstawienie rzetelnej informacji o dobrych praktykach rybackich zarówno w trakcie chowu karpi, jak i transportu żywych ryb, co pomoże zminimalizować w przyszłości nieporozumienia, w tym medialne, na temat dobrostanu karpi.
 3. Ogólnopolską Debatę Rynkową Pana Karpia (styczeń 2013 - Katowice)
 4. Promocję karpia i logo Pan Karp na:

  • Targach Książki dla Dzieci w Krakowie - czerwiec 2013,
  • Targach Polfish w Gdańsku - czerwiec 2013,
  • Regionalnych Dniach Rybactwa w Skoczowie - wrzesień 2013

 5. Kampanię promocyjną - Pan Karp w Watykanie - grudzień 2013, którą polskie media odnotowały 120 razy (12 razy TV, 21 krotnie w radio, 26 w prasie i 61 w Internecie), osiągając audytorium kilku milionów osób. Na przeprowadzenie tej akcji wydano z funduszu Promocji Ryb i środków własnych ok. 80 tys. zł, natomiast zysk reklamowy w mediach, według współczynnika medialnego AVE, wyniósł około 650 tys. zł. (tyle musielibyśmy zapłacić mediom, gdybyśmy chcieli tylekroć mieć reklamę karpia w tym czasie antenowym - np. 3 min. relacja w "Wiadomościach TVP1 - 3 mln widzów).

Następnie przedstawione zostały dokonania roku bieżącego:

 1. Ogólnopolska Debata Rynkowa Pana Karpia (styczeń 2014 - Kraków).
 2. Akcja zbierania podpisów pod protestem przeciw planom posła Pawła Suskiego (szef Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt) wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb - wzięło w niej udział 125 podmiotów i osób prywatnych. W ten sposób do Towarzystwa przesłano pocztą tradycyjną, a także w mniejszym stopniu elektroniczną - 17 506 podpisów osób fizycznych (z czego najwięcej Gospodarstwo Rybackie Siemień - 1324 podpisy, GRyb. Broszków - 1273 i GRyb. Kock - 1209 podpisów). Dodatkowo przekazano nam 30 uchwał rad gmin i powiatów z 8 województw naszego kraju, a także pisma, gdzie naszą akcję poparły: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Krajowa Rada Izb Rolniczych. Ponadto do protestu dołączyli się rybacy bałtyccy z Pomorskiej Organizacji Producentów Ryb "Arka" z Gdyni i Organizacji Producentów Ryb - Rybaków Łodziowych z Kołobrzegu, a także niektóre okręgi PZW i Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne. Te działania, a także szereg naszych wystąpień medialnych (np. polemika w "Rzeczpospolitej", audycje w TVP1 "Agrobiznes, I programie Polskiego Radia, czy artykuł w tygodniku "Poradnik Rolniczy") póki co, przyczyniły się do zawieszenia szkodliwej dla naszego środowiska inicjatywy poselskiej.
 3. Dzięki współpracy z lokalnymi grupami rybackimi, w tym z LGR "Świętokrzyski Karp", zostały uruchomione programy promocyjne na kwotę ponad 500 tys. zł:

  • w partnerstwie z GRyb. Górki - projekt "Karp pozytywnie wpływa na stawy": - kamery do podglądania przyrody stawów, dostępne dla Internautów na http://www.pankarp.pl/kamery.html , - profil facebook "Wesołe Karpie", gdzie na przemian umieszczane są fotografie obrazujące zarówno pracę rybaków na stawach, jak i przyrodę dzięki niej funkcjonującą, - audycja na żywo poświęcona pro-przyrodniczej roli stawów karpiowych w I programie Polskiego Radia w "Czterech Porach Roku (2 wejścia po 8-9 min. każde), - książka dla dzieci o tematyce karpiowej, - album rybacko-przyrodniczy.
  • w partnerstwie z Gospodarstwem Rybackim Służów Grzegorza Wójcickiego - projekt "Świętokrzyski Karp - smak, zdrowie, tradycja":

   - gazeta "Świętokrzyski Głos Pana Karpia"
   - audycja na żywo poświęcona konsumpcji karpi w I programie Polskiego Radia w "Czterech Porach Roku (2 wejścia po 8-9 min. każde),
   - wykupienie tzw. lokowania produktu z karpiem w roli głównej w popularnym serialu,
   - promocja spożycia karpi w telewizji śniadaniowej,
   - organizacja festynu w 3 lokalizacjach w Polsce z degustacją karpi.

 4. Działania medialne przeciwko wprowadzeniu opłat za wodę dla gospodarstw rybackich:

  • udział w audycjach w TVP1 "Agrobiznes", I programie Polskiego Radia, artykuł w tygodniku "Poradnik Rolniczy", felieton Pana Karpia czytany w Radio Katowice,
  • felieton prasowy pt. "Minister skazuje rybaka bez procesu" zamieszczony na www.pankarprybacy.pl i w "Świętokrzyskim Głosie Pana Karpia", którego pierwszy numer (nakład 1000 egzemplarzy) trafił również do posłów z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.


Na pytanie rybaków dotyczące oczekiwanej przez środowisko współpracy pomiędzy organizacjami rybackimi, Prezes Zbigniew Szczepański odpowiedział, że póki co, chęci do takiej współpracy nie ma zarówno ze strony Polskiego Towarzystwa Rybackiego, jak i Związku Producentów Ryb, mimo różnego rodzaju gestów ze strony TPR Pan Karp, w tym zaproszeń na konferencje organizowane przez naszą organizację. Należy przy tym dodać, że współpraca nie może być kwestią ambicji personalnych. Współpraca organizacji rybackich poprzez wypracowywanie wspólnych poglądów w kluczowych tematach dla rybaków (opłaty za wodę, sprzedaż żywych ryb, czy nowy budżet unijny) jest obecnie rybacką racją stanu, gdyż w porównaniu z innymi działami gospodarki, jesteśmy zbyt małą branżą, żeby nasz głos "dzielić na czworo".

Po przedstawieniu sprawozdania przez członka Komisji Rewizyjnej - Leopolda Szostka, zakończonego wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, uczestnicy WZCz Towarzystwa przychylili się w głosowaniu do wniosku komisji rewizyjnej.

Na koniec części sprawozdawczej, Członkowie Honorowi Pana Karpia wręczyli kilkanaście dyplomów gospodarstwom i organizacjom, które zebrały powyżej 300 podpisów pod protestem przeciw sprzedaży żywych ryb, a szczególności:

- Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka - 382,
- Gospodarstwa Rybackiego Ełk-Knyszyn - 390,
- Gospodarstwa Rybackiego Opole Lubelskie - 413,
- Gospodarstwa Rybackiego Krogulna - 543,
- Gospodarstwa Rybackiego Niedźwiedzice - 566,
- Gospodarstwa Rybackiego Chorzewa - 588,
- Gospodarstwa Rybackiego Tyśmienica-837,
- Gospodarstwa Rybackiego Czechowice-Dziedzice - 871,
- Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp - 371,
- LGR Opolszczyzna - 726
- Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin - 450,
- LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki- 372
- Gospodarstwa Rybackiego Kock - 1209,
- Gospodarstwa Rybackiego Broszków - 1273
- Gospodarstwa Rybackiego Siemień - 1324.
- Gospodarstwa Rybackiego Topornica za wielkie zaangażowanie w akcji

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali gadżety Pana Karpia, w tym teczki, magnesy reklamowe, breloczki, ulotki, długopisy, plakaty.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad rynkiem karpia, w trakcie której wymieniano się poglądami, czasem skrajnie różnymi. Wszyscy jednak wyrazili podobną opinię, że w trakcie ostatnich lat postępowała znaczna dezintegracja pomiędzy polskimi hodowcami w trakcie sprzedaży karpi. Wspólnym mianownikiem oceny sytuacji był niewątpliwie również pogląd, że żadna organizacja społeczna (w tym również organizacja producentów ryb założona przy ZPRyb) ani żaden organizm gospodarczy nie zrobiły dostatecznie wiele dla zaradzenia problemom hodowców w uzyskaniu godziwych warunków ekonomicznych i organizacyjnych na rynku karpi. Istnieje zatem konieczność realnego, a nie tylko formalnego wsparcia i wzmocnienia rybackiej siły przetargowej, wobec obecnie panującej ogromnej przewagi handlu na rynku.

Na zakończenie poinformowano, że we wrześniu odbędą się ogólnopolskie konsultacje w zakresie projektu Kodeksu Dobrych Praktyk Rybackich, na które Towarzystwo Promocji Ryb jak zwykle zaprosi rybaków ze wszystkich organizacji rybackich.

Walne Zebranie Towarzystwa Promocji Ryb podjęło kilka uchwał, wśród których jest:

 1. Decyzja o obniżeniu wpisowego dla nowych członków TPR Pan Karp o kwotę 1000 zł. Zniżka obowiązuje od daty Walnego Zebrania do końca stycznia 2015 roku.
 2. Konieczność podjęcia działań zmierzających do wyceny walorów pozaprodukcyjnych stawów karpiowych.
 3. Wskazane jest zapraszać na organizowane szkolenia również przedstawicieli instytucji, których zakres działań dotyczy hodowli ryb - np. ARiMR, RZGW itd., w celu ujednolicania interpretacji różnych przepisów.
Zbigniew Szczepański Prezes Zarządu Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp"powrót