26.07.2014

Elementarz MEN bez akwarium i karpia w galarecie? Tego chcą miłośnicy zwierząt

Pani Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani,
w związku z zakończonym przed tygodniem procesem tzw. konsultacji społecznych w sprawie treści II części "Naszego Elementarza", pełniąc funkcję redaktora naczelnego "Świętokrzyskiego Głosu Pana Karpia" ( http://www.pankarprybacy.pl/SGPK_nr%201_www.pdf) oraz www.pankarp.pl i www.pankarprybacy.pl, uprzejmie proszę o odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania:

 1. Ile i w jakiej formie do MEN dotarło opinii w trakcie trwania konsultacji w dniach 23.06-7.07.br.?
 2. Ile z tych opinii i od jakich podmiotów wskazywało na występowanie w projekcie elementarza wątku "karpia w galarecie" jako właściwe i zgodne z tradycją?
 3. Ile wpłynęło opinii w ww. sprawie i od jakich podmiotów, które wzywały MEN do usuniecia karpia z podręcznika?
 4. Jakie były argumenty wskazywane przez zwolenników i przeciwników występowiania hasła "karpia w galarecie" w elementarzu?
 5. Kiedy MEN zdecydowało o usunięciu karpia i zastąpieniu go makowcem w cytowanym wyżej podręczniku?
 6. Jaki był powód podania mediom informacji o ww. zmianie treści elementarza już 7.07.br?
 7. Czy podanie informacji z pkt 6. w dniu 7.07.br. oznaczało niezgodne z zapowiedzią skrócenie konsultacji o jeden dzień i nieuwzględnienie opinii, które nadeszły po ukazaniu się informacji prasowej np. na http://wyborcza.pl/1,75478,16284051,Elementarz_MEN_bez_akwarium_i_karpia_w_galarecie_.html [5]?
Szanowny Panie Redaktorze, W odpowiedzi na Pana pytania, uprzejmie informuję:
 1. Uwagi do drugiej części elementarza (podobnie jak w przypadku części pierwszej) były zbierane w formie e-mailowej. Każdy zainteresowany mógł je przesłać za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego w tym celu na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl
 2. W trakcie dwóch tygodni, za pośrednictwem strony naszelementarz.men.gov.pl, otrzymaliśmy 1 127 opinii. W tej liczbie nie uwzględniono petycji w sprawie wprowadzenia nazwy Świąt Bożego Narodzenia, które to petycje dotarły inną drogą. 52 505 – tyle osób obejrzało drugą część „Naszego elementarza” w trakcie konsultacji społecznych.
 3. Wątek karpia jako powiązanego z tradycją został wskazany w 35 mailach. Zaznaczam, że jest to liczba maili, które do nas dotarły za pośrednictwem strony naszelementarz.men.gov.pl Dodatkowo, w tym czasie do MEN, bez pośrednictwa strony naszelemntarz.men.gov.pl, dotarło 608 maili z postulatami usunięcia tego wątku. Podmioty, które formułowały taki postulat to m.in. Stowarzyszenie „Empatia”, Polskie Stowarzyszenie Wegańskie, Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prywatne.
 4. „Zwolennicy” karpia w elementarzu posługiwali się argumentami (postulatami) m.in.:

  • „W trakcie zakupów nie można zapomnieć o najbardziej tradycyjnej, hodowanej od wieków na największe świąteczne okazje rybie - karpiu”;
  • „A w trakcie zakupów przed Wigilią rodzina nie może zapomnieć o zaopatrzeniu się w tradycyjną rybę wigilijną – karpia”;
  • „Proszę o umieszczenie wzmianki o karpiu, rybie, która od dawna gości na wigilijnym stole”;

   Przykładowe argumenty „przeciwników”:

  • „Zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt z 1997r. zwierzę rzeczą nie jest. Karp to istota czująca. Ma rozwinięty układ nerwowy, cierpi, przeżywa strach, odczuwa ból. Dlatego pokazywanie go w kontekście posiłku człowieka uważam za niestosowne i szkodliwe.”
  • „Nie widzę żadnej potrzeby promowania w elementarzu przyrządzania zabitego zwierzęcia. Nie trzeba promować śmierci”;
  • „Myślę że dla tysięcy wegetariańskich i wegańskich dzieci w Polsce będzie to mało przyjemna czytanka”;
  • „W polskich realiach karpie przeznaczone na świąteczny stół są często przetrzymywane w warunkach, które urągają wszelkim zasadom humanitaryzmu”;
  • „Niedopuszczalne jest, przy tradycjach świątecznych, odwoływać się do karpia, tradycji postkomunistycznej a nie kościelnej. "Tradycja" ta sięga 1947 roku i została wprowadzona decyzją komunistycznego ministra Hilarego Minca”;

 5. Decyzja dotycząca zmiany potrawy wigilijnej była analizowana od momentu otrzymania pierwszych uwag w tym zakresie (czyli od 2 lipca br.). Wersja elementarza „bez karpia” została opublikowana na stronie MEN 7 lipca, czyli w ostatnim dniu zbierania uwag.

 6. O zmianach w elementarzu, które dotykały spraw budzących największe zainteresowanie społeczne informowaliśmy na bieżąco. Podobnie było z wprowadzeniem treści związanych ze świętami - nazwy „Boże Narodzenie”, „Wigilia”, „kolędy” znalazły się w podręczniku już w połowie procesu opiniowania. Jednak mówimy tu o kolejnych, publikowanych na stronie MEN wersjach roboczych. Wersja obowiązująca została „zamknięta” po zakończeniu procesu zbierania uwag oraz ich ostatecznym przeanalizowaniu.

 7. ZBIERANIE UWAG NIE ZOSTAŁO SKRÓCONE, proces zakończyliśmy dokładnie 7 lipca o godz. 24.00. Wszystkie uwagi otrzymane do końca procesu opiniowania zostały wzięte pod uwagę przed opracowaniem i opublikowaniem ostatecznej wersji 2. części podręcznika.

Pozdrawiam

Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy MENpowrót