09.08.2014TOWARZYSTWO PROMOCJI RYB ma zaszczyt zaprosić hodowców karpi i pstrągów oraz przedstawicieli instytucji związanych z branżą rybacką i z nią współpracujących do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Akwakulturze

Konsultacje odbędą się w dniach 15-17 września 2014 r.

w Centrum Szkoleniowym Falenty, Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

"Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Akwakulturze" będzie dokumentem określającym zespół najważniejszych zasad, których przestrzeganie gwarantuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych przez obiekty, w których prowadzony jest chów i hodowla ryb. To zapewni produkcji ryb właściwe jej miejsce i rangę wśród innych gałęzi sektora produkcji żywności, rybom zaś umożliwi wzrost w warunkach jak najmniej ingerujących w ich przystosowania naturalne. Podstawowymi celami kodeksu są:

  1. Promocja zrównoważonych technik produkcji w stawowej gospodarce rybackiej oraz w chowie i hodowli ryb łososiowatych.
  2. Wdrażanie standardów, które są zgodne z wymaganiami stawianymi przyjaznej środowiskowo oraz społecznie akceptowanej praktyce rybackiej.
  3. Promocja zgodności między regulacjami prawnymi i oczekiwaniami konsumenta.

Projekt kodeksu został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz praktyków z gospodarstw karpiowych i pstrągowych.


Stosowanie zasad postępowania w postaci Kodeksu pozwoli rybakom w przyszłości na bardziej świadome trzymanie się litery prawa, natomiast administracji, w tym organom kontrolnym, na unikanie ewentualnych omyłek. Dotychczasowy brak Kodeksu sprzyja dowolności interpretacji, co prowadzi do niejednolitego sposobu traktowania gospodarstw rybackich w różnych regionach kraju.

Zakres merytoryczny konsultacji:

  1. Technologia produkcji.
  2. Ochrona środowiska.
  3. Zdrowie i dobrostan ryb.
  4. Gospodarowanie wodą.
  5. Bezpieczeństwo żywności.


Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Zgłoszeń proszę dokonywać do dnia 31 sierpnia 2014 r. za pomocą poniższego formularza.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 652 80 35.

Rybaku - sam napisz sobie Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej! Będzie to możliwe, gdy w dniach 15-17 września br. przyjedziesz do Falent!1. Imię i Nazwisko

2. Adres e-mail

3. Adres do korespondencji

4. Numer telefonu

5. Firma/Instytucja/Organizacja*-"Zgłaszam swój udział w konsultacjach społecznych Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Akwakulturze, które odbędą sie w dniach 15 - 17 września 2014 r. w Centrum Szkoleniowym Falenty, Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty"Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
powrót