07.12.2014Towarzystwo Promocji Ryb rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego „Uwarunkowania prawne funkcjonowania obiektów akwakultury i wód śródlądowych”. Projekt ten obejmie 3 szkolenia tematyczne dla gospodarstw rybackich i administracji publicznej.

Pierwsze ze spotkań, odbędzie się w dniach 12-14.01.2015 r. w Centrum Szkoleniowo – Kongresowym MAGELLAN Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz

Udział w niniejszym szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, natomiast dojazd na miejsce szkolenia leży po stronie uczestnika.

Zgłoszenia proszę dokonywać do dnia 30 grudnia 2014 r. za pomocą poniższego formularza. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 652 80 35.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybactwa, w tematyce prawa i jego stosowania w podstawowych gałęziach i warunkach funkcjonowania typowych gospodarstw rybackich. Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kadry zarządzającej oraz osób decyzyjnych i mających bezpośredni kontakt z administracją publiczną.

Tematyka tego spotkania będzie się koncentrować na następujących zagadnieniach:

 1. działania gospodarstw rybackich na rzecz środowiska i rekompensaty wodno-środowiskowe,
 2. prawo cywilne: kwestie umów z sieciami handlowymi,
 3. wytyczne weterynaryjne GIW 2014 (handel żywymi rybami),
 4. pozwolenia i operaty wodno-prawne,
 5. ochrona prawna ryb chronionych (w kontekście manipulacji na stawach rybnych),
 6. prawne możliwości płoszenia i redukcji szkodników rybackich (gatunków chronionych),
 7. utylizacja martwych ryb i innych odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 8. prawne aspekty zaprzestania i reorientacji działalności rybackiej,

  1. Imię i Nazwisko

  2. Adres e-mail

  3. Adres do korespondencji

  4. Numer telefonu

  5. Firma/Instytucja/Organizacja  *-"Zgłaszam swój udział w szkoleniu "Uwarunkowania prawne funkcjonowania obiektów akwakultury i wód śródlądowych" w dniach 12-14.01.2015 r. w Centrum Szkoleniowo – Kongresowym MAGELLAN Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz  Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
powrót