10.02.2015

Towarzystwo Promocji Ryb w dniach 16-18 lutego 2015 r. w toruńskim hotelu FILMAR organizuje II zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego.


Także tutaj organizatorzy postarali się o zapewnienie ciekawych wykładów i seminariów z różnych obszarów prawa, dotykających bezpośrednio rybaków. Wychodząc na przeciw postulatom uczestników szkolenia, z których większość podejmuje lub zamierza podjąć w swoich obiektach akwakultury działalność przetwórczą, w sesji poświęconej prawu żywnościowemu przedstawione zostaną prelekcje poświęcone: wymaganiom prawnym przy sprzedaży bezpośredniej (SB), a także przy działalności przetwórczej - marginalnej ograniczonej i lokalnej (MOL). Omówiony zostanie także wpływ technologii przetwórczych na jakość i bezpieczeństwo produktów z ryb słodkowodnych w aspekcie wymagań ustawodawstwa krajowego, europejskiego i światowego, a rozwinięciem tego tematu będzie wykład na temat technik sensorycznych wykorzystywanych w kształtowaniu i wprowadzaniu produktu na rynek oraz wymogów prawnych odnośnie etykietowania produktów rybnych. Dywersyfikowanie podstawowej działalności powoduje często powstanie nowych obowiązków prawnych, omówione zostaną podstawowe wymagania przy prowadzeniu obiektów turystycznych, w tym obiektów agroturystyki i łowisk specjalnych.

Uczestnikami szkolenia są osoby, które brały udział w pierwszym zjeździe Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie poniższego formularza do dnia 12.02.2015 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 652 80 35.1. Imię i Nazwisko

2. Adres e-mail

3. Adres do korespondencji

4. Numer telefonu

5. Firma/Instytucja/Organizacja*-"Zgłaszam swój udział w szkoleniu "II zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego" w dniach 16-18 lutego 2015 r. w toruńskim hotelu FILMAROperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
powrót