25.02.2015

Towarzystwo Promocji Ryb Zaprasza na III Zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego


III szkolenie odbędzie się w dniach 23-25 marca 2015 r. w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach

Podczas III zjazdu omówione zostaną zasady Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, który będzie podstawą finansowania większości inwestycji w akwakulturze w najbliższych latach, także od strony zaostrzonych zobowiązań prawnych beneficjentów programu. Wydzielona sesja poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z relacjami pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami: prawu pracy, zawieraniu umów cywilno-prawnych na wykonanie zleceń, ubezpieczeniom społecznym oraz przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście, a także w kontekście podatku dochodowego omówione zostaną przepisy prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego. Oddzielny wykład wyjaśni uczestnikom podstawowe zasady dotyczące spadków i dziedziczenia oraz dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.

Cykl szkoleń zakończy się wręczeniem dyplomów ukończenia Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd do miejsca szkolenia leży po stronie uczestnika.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 10 marca 2015 r. za pomocą poniższego formularza

Szczegóły dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 56 652 80 35

*Dostęp do szkolenia mają hodowcy karpi, pstrągów i innych ryb słodkowodnych oraz w inne zainteresowane osoby w miarę wolnych miejsc. Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega możliwość odmówienia udziału w szkoleniu w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.

1. Imię i Nazwisko

2. Adres e-mail

3. Adres do korespondencji

4. Numer telefonu

5. Firma/Instytucja/Organizacja*-"Zgłaszam swój udział w szkoleniu "III zjazd Rybackiego Uniwersytetu Prawniczego" w dniach 23-25 marca 2015 r. w Hotelu Tęczowy Młyn w KielcachOperacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
powrót