06.06.2015

Tysi±c porcji karpia rozeszło się w rekordowym czasie

Z satysfakcj± informujemy, że na Toruńskim Stadionie Żużlowym Motoarena padł Rekord Polski w jedzeniu smażonego karpia - 1000 porcji wydali¶my w 33 minuty. Na dowód tego jurorzy z Polskich Rekordów i Osobliwości wystawili stosowny certyfikat.