06.08.2015

Towarzystwo Promocji Ryb zaprasza na Konferencję Rybacką - Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb


Towarzystwo Promocji Ryb ma zaszczyt zaprosić
do udziału w bezpłatnej konferencji rybackiej organizowanej w związku z wydaniem
decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisaniu naszego
Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb
w wykazie kodeksów prowadzonym przez Ministra pod numerem 01.

Konferencja odbędzie się w dn. 13-14 sierpnia 2015 r. w hotelu ZŁOTY MŁYN POLICHNO koło Wolborza. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 12 w czwartek, a zakończenie w piątek o 15.

Konferencja stanowi ukoronowanie trzyletniego okresu wytężonej pracy zespołu naukowców i praktyków rybactwa zaproszonych przez Towarzystwo do współpracy dla powstania pierwszego kodeksu dobrych praktyk rybackich. Ostatni rok został poświęcony na przeprowadzenie szerokich konsultacji wśród członków całej społeczności rybackiej, w tym w trakcie konferencji w Falentach, która odbyła się w dniach 15-17 września 2014 roku.

Ww. spotkanie powinno dać odpowiedŸ na pytanie jak wdrażać Kodeks i jak najbardziej racjonalnie wykorzystać zapisy kodeksu dla rozwoju podsektora chowu i hodowli ryb śródlądowych.

Zgłoszeń prosimy dokonywać za pomocą poniższego formularza, telefonicznie lub mailowo do dnia 9 sierpnia 2015 r.

• tel. 56 652 80 35 od pon.-pt. w godzinach 8-16
• tel. kom. 794 140 516
• mail: euroexpert@centrumdofinansowania.pl

1. Imię i Nazwisko

2. Adres e-mail

3. Adres do korespondencji

4. Numer telefonu

5. Firma/Instytucja/Organizacja*-"Zgłaszam swój udział w konferencji "Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb" dn. 13-14 sierpnia 2015 r. w hotelu ZŁOTY MŁYN POLICHNO koło Wolborza.Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
powrót