25.08.2015Pan dr inż. Grzegorz Dietrich
Dyrektor
Instytutu Rybactwa Śródlądowego
im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie


W imieniu Zarządu Towarzystwa Promocji Ryb pragnę pogratulować Panu wyboru na stanowisko Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Jest to funkcja bardzo istotna zarówno dla polskiej nauki, jak i praktyki rybackiej. Życzę Panu sukcesów i podejmowania trafnych decyzji, które dobrze przysłużą się polskiemu rybactwu śródlądowemu. Jednocześnie, kontynuując tradycyjnie dobre wzajemne relacje pomiędzy Instytutem a Towarzystwem Promocji Ryb, które są doceniane przez sektor, pozwolę sobie przedstawić profil i dotychczasowe działanie naszej organizacji.

Towarzystwo Promocji Ryb rozpoczęło działalność promocyjną równo 10 lat temu. Przez ten czas przeprowadziliśmy szereg krajowych kampanii promocyjnych, w tym wiele z udziałem wszystkich dostępnych mediów, z telewizją włącznie. Początek działań na rzecz branży rybnej był możliwy dzięki współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a następnie dzięki zaangażowaniu coraz większej liczby gospodarstw rybackich. Obecnie członkami naszej organizacji jest ponad 100 firm rybackich, których potencjał to około 30 % produkcji karpi w Polsce. Popularyzacja spożycia ryb ze stawów tylko w ostatnich 12 miesiącach przybrała bardzo wiele postaci. Między innymi polegała na docieraniu z informacjami o walorach jedzenia ryb do dzieci, rodziców i nauczycieli poprzez organizację ogólnokrajowych konkursów. Przy okazji wydaliśmy 3 książki dla dzieci, gry planszowe, kolorowanki i inne rybne pomoce dydaktyczne, a także albumy fotograficzne, gdzie oprócz roli produkcyjnej, staraliśmy się pokazać znaczenie stawów w utrzymaniu środowiska naturalnego, pozytywny wpływ na retencję i mikroklimat, a także urozmaicenie krajobrazu. Kolejne przedsięwzięcie, to trasa Karpiowozu – specjalnego campera wyposażonego w telebim i ekipę kucharską, która dała „kulinarne show” w 30 miejscach. Finał trasy Karpiowozu w grudniu 2014 r. odbył się w Watykanie. Co ciekawe, relacja tylko z tego wydarzenia, w ciągu 14 dni przed świętami Bożego Narodzenia, pojawiła się 150 razy w polskich mediach. W ostatnim roku braliśmy udział w dwóch audycjach na żywo w publicznym radio i tyle samo w telewizji publicznej. W grudniu ub. r. udało się również zastosować tzw. produkt placement w jednym z najpopularniejszych seriali telewizji publicznej, gdzie przy kilkumilionowej widowni zachęcano do jedzenia karpi. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Rybacką „Świętokrzyski Karp” wydajemy również 2-miesięcznik, który popularyzuje gospodarkę rybacką wśród pracowników wszystkich instytucji, które w kraju zajmują się rolnictwem, gospodarką wodną, ochroną środowiska, itp.

Osobną dziedziną aktywności jest organizacja szkoleń i podnoszenie w ich trakcie kwalifikacji rynkowych i prawnych wśród hodowców, a także kwalifikacji ichtiologicznych wśród pracowników powiatowych służb weterynaryjnych, co ma na celu lepsze zrozumienie specyfiki hodowli ryb.

Zupełną nowością jest opracowanie przez Towarzystwo Promocji Ryb Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb, zwieńczone umieszczeniem kodeksu w wykazie prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stosowanie kodeksu powinno być w przyszłości jeszcze jednym narzędziem dla hodowców karpi w walce o coraz bardziej wymagającego i świadomego klienta na europejskim rynku.

W trakcie wielu z tych akcji oprócz promocji samego spożycia ryb, popularyzowaliśmy logo Pan Karp i logo IRŚ. Działania te podejmowaliśmy angażując środki zarówno publiczne, jak i prywatne członków naszej organizacji.

Wyrażam nadzieję, że dalsza dobra współpraca naszych instytucji będzie konstruktywnie służyć branży rybackiej.

Zbigniew Szczepański
Prezes Towarzystwa Promocji Ryb