10.09.2015

Susza na stawaych - Apel do wszystkich Lokalnych Grup Rybackich w Polsce

Susza tego roku dotknęła na niespotykaną od wielu lat skalę większą część Polski. Wyschła ziemia, wyschły rowy melioracyjne, leśne cieki, jeziorka, strumyki, a nawet niektóre rzeki. Nie ominęła także stawów hodowlanych. Te rezerwuary wody długo opierały się suszy, stając się często jedynymi w okolicy dostarczycielami wody. Stawy powoli oddawały przyrodzie zgromadzoną wiosną cenną wodę, utrzymując życie biologiczne w odpływających z nich strumykach. Wiele stawów z wielkim trudem dotrwało do wrześniowych opadów, podtrzymując swoją podstawową funkcję jaką jest hodowla ryb. W sierpniu w wielu stawach brakowało od 50-80 procent wody, a jej temperatura nierzadko przekraczała 32st.C. W tych ekstremalnych warunkach rybacy znacznie ograniczali, lub wręcz zaprzestawali karmienia osłabionych ryb, by utrzymać je przy życiu, co skutkowało zahamowaniem ich przyrostów. Niestety w wielu obiektach hodowlanych następowały śnięcia.

Susza w rolnictwie uruchamia programy pomocowe. Rolnicy w krytycznej sytuacji słusznie oczekują wsparcia, które w przeszłości niestety najczęściej omijało stawy hodowlane. Dzisiaj w krytycznej sytuacji znaleźli się hodowcy ryb, tak więc i oni oczekują wsparcia. Nasze Lokalne Grupy Rybackie ulokowane są na terenach zależnych od rybactwa, niejako wyrastając z pracy rybaków stawowych. Dzisiaj rybacy potrzebują naszego wsparcia i chociaż LGR-y są w tzw. okresie przejściowym, powinny wszelkimi sposobami wspomóc rybaków. Taki jest sens istnienia LGR-ów.

Apeluję do Lokalnych Grup Rybackich o:

 • Przeprowadzenie na swoim terenie monitoringu skutków suszy na stawach hodowlanych ( zał. nr 1), co pozwoli określić skalę zjawiska i złożyć uprawnioną interwencję u stosownych władz. Po zebraniu ww. danych od rybaków zbiorcze dane z terenu LGR prosimy przesłać w terminie do 15.09.2015r. na adres biuro@swietokrzyskikarp.pl

 • Zachęcenie rybaków do składania w urzędach gmin wniosków dot. poziomu strat na stawach hodowlanych z tytułu suszy, zawierających:

  - przewidywane straty w produkcji (m.in. śnięcia, mniejsze przyrosty) wszystkich ryb w 2015r. (procentowo)
  - średnioroczny procent napełnienia stawów w sierpniu z ostatnich trzech lat i procent napełnienia stawów w sierpniu 2015r.

 • Wystąpienie do MRiRW z apelem o wsparcie gospodarstw rybackich dotkniętych suszą

  Wacław Szczoczarz
  Prezes LGR Świętokrzyski Karp

  Rybaków których gospodarstwa nie znajdują się na terenach LGR, prosimy o przesyłanie ankiet bezpośrednio na adres: biuro@swietokrzyskikarp.pl