07.10.2015

Wyniki monitoring LGR Świętokrzyski Karp dotarły do Ministerstwa


Pan dr Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Uprzejmie informujemy, że w miesiącu wrześniu br. Lokalne Grupy Rybackie przeprowadziły ogólnopolski monitoring, który dotyczył wpływu suszy na stan hodowli karpiowych w sezonie 2015. Otrzymaliśmy w ten sposób 135 sprawozdań z obiektów, na których susza spowodowała straty hodowlane. Ich powierzchnia stanowi ponad 60% całkowitej powierzchni stawów karpiowych w naszym kraju.

Przybliżając skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych, a konkretnie, długo utrzymujących się bardzo wysokich temperatur i braku wody, uprzejmie informujemy, że hodowcy w tych ekstremalnych warunkach zaprzestali, bądź ograniczyli karmienie ryb, co skutkowało zahamowaniem ich przyrostu. Wykazane w wyniku monitoingu straty w porównaniu z ostatnimi trzema sezonami hodowlanymi, sięgają lokalnie nawet 50%.

Wobec zaistniałej sytuacji, apelujemy do Pana Ministra o uruchomienie dla gospodarstw karpiowych które poniosły straty z powodu suszy, procedur pomocowych, adekwatnych do stosowanych w innych gałęziach rolnictwa.

Wacław Szczoczarz
LGR Świętokrzyski Karp
/koordynator monitoringu/