12.10.2015

Polak, Węgier dwa bratanki

W dniach 22-24 września 2015r. odbyło się Węgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb. Gościnne gospodarstwo rybackie w Akaszto - ok. 200 ha tradycyjnych stawów karpiowych z przetwórnią ryb, jesiotrową hodowlą pod dachem i elegancką bazą hotelowo-gastronomiczną, przyjęło na trzy dni 50 węgiersko-polskich gości. Ze strony polskiej organizatorem i koordynatorem spotkania był dr Sławomir Krejszeff z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Spotkanie podzielone było na akwakulturowe bloki tematyczne w których Węgrzy i Polacy prezentowali swoje stanowiska:

 • Charakterystyka węgierskiej akwakultury
  - dr hab. Istvan Szucs - Wiceprezes Węgierskiego Związku Producentów ryb.
 • Charakterystyka polskiej akwakultury
  - prof.dr hab. Janusz Guziur - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

 • Prywatyzacja węgierskiej akwakultury po 1989 roku, zmiany wywołane wprowadzeniem gospodarki rynkowej
  - dr Istvan Nemeth- Prezes Węgierskiego Związku Producentów Ryb i Użytkowników Wód Rybackich.
 • Prywatyzacja polskiej akwakultury po 1989 roku, zmiany wywołane wprowadzeniem gospodarki rynkowej
  - dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM w Olsztynie

 • Możliwości i szanse rozwoju akwakultury stawowej na Węgrzech - gospodarka multifunkcjonalna
  - Szabo Jozsef- Prezes Oko 2000 Vallalkozas
 • Możliwości i szanse rozwoju akwakultury stawowej w Polsce - gospodarka multifunkcjonalna
  - dr Mirosław Cieśla, Nauczyciel Akademicki - SGGW w Warszawie.

 • Fundusze Europejskie oraz Krajowe służące rozwojowi sektora akwakultury na Węgrzech
  - Peter Lengyel, Kierownik Działu Ministerstwo Rolnictwa, Departament Wędkarstwa i Zarządzania w Rybactwie, Dział Rozwoju Akwakultury.
 • Fundusze Europejskie oraz Krajowe służące rozwojowi sektora akwakultury w Polsce
  - Igor Wawrzyniak , Główny Specjalista, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Węgierskie organizacje pozarządowe i ich rola w sektorze akwakultury
  - dr Varadi Laszllo , Prezes Węgierski Związek Producentów Ryb.
 • Polskie organizacje pozarządowe i ich rola w sektorze akwakultury
  - Marek Ferlin - Polskie Towarzystwo Rybackie, Zbigniew Szczepański - Towarzystwo Promocji Ryb- Pan Karp, Bartosz Bartkowski- Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, natomiast prezentację Związku Producentów Ryb przedstawił Mirosław Cieśla.

 • Nowe kierunki, innowacje i trendy rozwoju akwakultury na Węgrzech
  - prof. dr hab. Bela Urbanyi, Kierownik Katedry, Uniwersytet Św. Stefana, Katedra Akwakultury
 • Nowe kierunki, innowacje i trendy rozwoju akwakultury w Polsce
  - dr Mirosław Szczepkowski prof. IRS. Członek Rady Naukowej , Instytut Rybactwa Śródlądowego.

Porównawcza formuła bloków tematycznych pozwoliła uczestnikom spotkania wymienić swoje akwakulturowe doświadczenia, a udział w spotkaniu węgierskich i polskich hodowców ryb, urealniał w kuluarach związek nauki z praktyką. Zastanawia mnie tylko jak węgierscy hodowcy ryb, przy znacznych kosztach pompowania wody, przy 27 procentowym podatku VAT, przy braku rekompensat wodno- środowiskowych, przy zakazie sprzedaży żywych ryb, przy spożyciu tylko 4,5 kg ryb na statystycznego Węgra, utrzymują się jeszcze na tych 25 tysiącach ha stawów. Czyżby wszystko tłumaczyło stwierdzenie - sorry, taki mają klimat ?