06.03.2016

IV Rynkowa Debata Karpiowa

W trakcie konferencji w Rytwianach, w dniu 16 lutego br., odbyła się już czwarta Rynkowa Debata Karpiowa. W debacie, do której tematy przygotował zarząd Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", wzięło udział około 80 hodowców. W trakcie dyskusji, zastanawiano się nad odpowiedziami na trzy tematy:

1) Kto rządzi rynkiem karpi?

 • rybacy,
 • importerzy,
 • pośrednicy,
 • przetwórcy,
 • sieci hipermarketów.

  2) Czy cena karpi powinna być równa cenie kurczaków? A jeśli nie, to jaki mamy plan wzrostu ceny za kilogram?

  3. Czy wprowadzenie na rynku pełnej identyfikowalności ryb i produktów rybnych przyczyniłoby się do poprawy, czy pogorszenia sytuacji gospodarstw rybackich?

  Tym razem od początku debaty poziom emocji był dużo mniejszy niż w latach poprzednich. Prawdopodobnie wpływ na to miała wyższa cena zbytu w ostatnim roku, a także nieznaczne tylko ilości ryb, które pozostały w gospodarstwach na zimę. Mimo tego wiele wypowiedzi wskazywało nową sytuację i nowe trendy na rynku. Szczególnie widoczny jest wzrost ilości ryb wchodzących na rynek poprzez przetwórnie. Zebrani zgłosili sugestie, że w ten sposób prawdopodobnie do odbiorców trafia znacznie więcej karpi spoza Polski, niż w latach ubiegłych, choć trudno to dokładnie zweryfikować. W dyskusji nad cenami z ostatniego roku, większość osób, która zabrała głos w tym punkcie, doceniała rozpoczęty proces integracji rynku karpi dokonanej przez spółkę "Polski Karp". Natomiast bardzo ciężko wyciągnąć pewne wnioski z głosów w sprawie identyfikowalności produktów akwakultury. W zasadzie wszyscy chcieliby wyrugować niezidentyfikowane produkty, ale u konkurencji, natomiast entuzjazmu, co do identyfikowalności własnej produkcji, jakoś trudno dostrzec.
  W każdym razie rozmawiać w gronie hodowców o rynku zawsze warto i tego się trzymajmy planując przyszłe debaty.

  Moderator debaty: Zbigniew Szczepański