19.05.2016

Akcja Hydrotechnika

W dniu 17 maja br. w Krynicy na odbywającym się ogólnopolskim sympozjum pn. "Hydrotechnika 2016", w trakcie referatu wygłaszanego przez Pana Ministra Mariusza Gajdę (tytuł referatu – "Reforma i plany rozwojowe gospodarki wodnej w Polsce"), doszło do tyle spontanicznej, co spektakularnej akcji protestacyjnej kilkunastu rybaków z Opolszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Akcja uzyskała również wsparcie Towarzystwa Promocji Ryb – "Pan Karp".

Obecni na sali w liczbie około 120 – przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, odpowiedzialnych za gospodarkę wodną wydziałów urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej i urzędów zawiadujących melioracją, a także przedstawiciele nauki zajmującej się hydrotechniką – najpierw zobaczyli na banerach, a następnie usłyszeli hasła: Ratujmy stawy i przyrodę, zero opłat za wodę. W tym czasie uczestnicy protestu rozdawali uczestnikom sympozjum ulotki, a Zbigniew Szczepański zabrał głos wyjaśniając cel akcji rybaków. Na koniec wręczył Panu Ministrowi kalendarz z fotografiami stawów rybnych, dodając, ze jeśli wejdzie Prawo Wodne w wersji obecnie proponowanej przez MŚ, to będzie to kalendarz tylko historyczny, gdyż stawy zginą wraz z gospodarka rybacką. Pan Minister Mariusz Gajda powiedział do wszystkich na sali, że sprawa nie jest taka prosta i zaprasza przedstawicieli protestujących w Krynicy na spotkanie w Ministerstwie Środowiska w dniu 20.05.br. na godzinę 12.00 w celu omówienia zaistniałych problemów z wdrażaniem Prawa Wodnego w kontekście proponowanych stawek za wodę na cele akwakultury. Zaproszenie zostało przyjęte. Warto jeszcze dodać, że cała akcja została udokumentowana w postaci fotografii i filmu.