01.06.2016

Informacja Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków ze spotkania z Ministrem Mariuszem Gajdą w Ministerstwie Środowiska

Spotkanie z udziałem Pana Mariusza Gajdy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami wszystkich środowisk rybackich reprezentujących polską akwakulturę, w sprawie treści projektu ustawy Prawo Wodne, odbyło się w dniu 30 maja br. Na wstępie przedstawiciele rybaków przedłożyli Panu Ministrowi swoje stanowisko odnośnie proponowanych stawek za pobór wody na stawy, w którym wykazali brak możliwości ponoszenia tego rodzaju opłat. Wskazali również na wiele innych ważnych zapisów w projekcie ustawy Prawo Wodne, które ściśle wiążą się z gospodarką wodną na stawach, a które powinny być redagowane w oparciu o szczegółowe konsultacje ze środowiskiem rybackim i rybacką administracją rządową.

Pan Minister Gajda, mimo deklarowanego zrozumienia dla roli stawów rybnych, oświadczył, że zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej, opłaty za pobór wody dla rybactwa wprowadzone być muszą, a stawka jest już kwestią do negocjacji. Dodał, że wobec braku akceptacji rybaków dla jego poprzednich propozycji (np. 4 zł/ha/rok dla stawów karpiowych do 100 ha), będzie forsował swoje propozycje na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się w dniu 1.06.br.

Po spotkaniu w MŚ, KOPPR przeniósł się na konsultacje do Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ, gdzie członkowie komitetu byli zapewniani przez Pana Janusza Wronę - Dyrektora DR, o wsparciu rybaków przez Ministra Marka Grabarczyka i o osobistym jego uczestnictwie w posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 1.06. br., gdzie zamierza przedstawić stanowisko zbieżne z opiniami rybaków na temat propozycji zapisów w nowej ustawie Prawo Wodne, w tym w kwestii "opłat za wodę".

Jednocześnie KOPPR informuje, że akcja protestacyjna w całym kraju trwa na dotychczasowych zasadach (np. banery) i może być zaostrzona w razie potrzeby.