09.06.2016

Uwaga ! do zabieganych i zapracowanych rybaków

Zarząd Towarzystwa Promocji Ryb, w związku z wieloma sygnałami od rybaków, którzy postulowali o przedłużenie okresu składania wniosku o przyznanie certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb wpisanego na listę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podjął decyzję o przedłużeniu tego okresu do 30 czerwca 2016r. Decyzja Zarządu TPR uwzględnia zaangażowanie rybaków w protesty przeciwko opłatom za wodę dla akwakultury i nałożenie się terminów tych protestów na majowe prace na stawach.

W najbliższych dniach Zespół Certyfikujący rozpocznie weryfikację kilkudziesięciu już złożonych wniosków.

Wypełnienie listy sprawdzającej KDPR i wniosku o przyznanie certyfikatu zajmie Ci tylko jedną godzinę. Ewentualne wątpliwości wyjaśnimy po otrzymaniu Twojego wniosku. Certyfikat będzie promocją Twojego gospodarstwa rybackiego i będzie przydatny w Twoich kontaktach biznesowych.

Dzisiaj rybacy śródlądowi słusznie protestują przeciw próbom wprowadzenia opłat za wodę pobieraną na stawy hodowlane, jako jeszcze jednego podatku nie mającego żadnego logicznego i prawnego uzasadnienia. Usługi pro środowiskowe świadczone przez stawy hodowlane są naszym koronnym argumentem w walce o przetrwanie polskich stawów i polskiej przyrody. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej, jest potwierdzeniem pro środowiskowych funkcji stawów hodowlanych.

Szczegóły dot. uzyskania certyfikatu znajdziesz na www.pankarprybacy w zakładce "Jak uzyskać certyfikat stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej"