09.06.2016

O certyfikacji na konferencji zorganizowanej przez Carrefour.

W dniu 20 maja 2016 r., w centrum konferencyjnym "Smak Kariery", odbyła się konferencja pt. "Odpowiedzialny połów z Carrefour". Spotkanie zostało zorganizowane przez Carrefour Polska z myślą o hodowcach i producentach ryb, zarówno stawowych jak również jeziorowych oraz morskich.

Wiodącym tematem konferencji była odpowiedzialność za ochronę różnorodności biologicznej świata ryb. Firma Carrefour jest drugim na świecie i pierwszym w Europie dystrybutorem. Ponad 10 tys. sklepów prowadzi swą działalność pod szyldem Carrefour w 34 krajach świata. Każdego dnia ponad 10 mln transakcji kasowych wykonywanych jest w sklepach firmy na świecie, - w Polsce tygodniowo jest to ponad 5 mln. Firma o tak ogromnym znaczeniu ekonomicznym ma także ogromny wpływ na środowisko naturalne. Od prowadzonej przez Carrefour polityki poszukiwania dostawców zależy, jakie towary i w jaki sposób pozyskiwane i/lub produkowane trafiać będą na półki sklepowe i do konsumentów.

Mając na względzie stale rosnące zapotrzebowanie na ryby i inne organizmy wodne, popularnie nazywane "owocami morza", firma Carrefour przykłada coraz większe znaczenie dla pochodzenia towarów, które znajdują się w jej ofercie handlowej. Ochrona bioróżnorodności staje się obecnie kluczowym elementem długofalowej strategii rozwoju firmy.

W nadchodzącej przyszłości firma Carrefour zwracać będzie coraz większą uwagę na źródła pochodzenia ryb, które znajdować się będą w sprzedaży w sklepach tej sieci. Jedną z metod pozwalających stwierdzić, że ryby zostały złowione lub wyhodowane z poszanowaniem środowiska naturalnego jest certyfikat jakości, umożliwiający również określenie źródła pochodzenia ryb, czyli tzw. identyfikowalność.

Pierwszy referat, wygłoszony przez p. Krzysztofa Hryszkę z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, dotyczył aktualnego stanu i perspektyw zaopatrzenia polskiego rynku w ryby. Pozostałe referaty dotyczyły zagadnień dotyczących wpływu rybactwa na ryby i środowisko naturalne w ogóle, wdrażania dobrych praktyk oraz certyfikacji w rybactwie. Referaty poruszały następujące zagadnienia:

 • wpływ zaopatrywania w produkty rybne na zachowanie różnorodności biologicznej mórz i oceanów, wygłoszony przez p. Piotra Prędkiego z Fundacji Mare
 • certyfikacji rybołówstwa oraz systemu certyfikacji gwarantującego ochronę różnorodności biologicznej zasobów wodnych, wygłoszone przez p. Annę Dębicką z MSC Polska,
 • prawidłowej komunikacji społecznej w działaniach marketingowych zwiększających świadomość konsumentów, wygłoszony przez p. Katarzynę Skawińską z MSC Polska
 • praktycznych uwag odnoszących się do certyfikacji zgodnie z wymogami MSC, wygłoszony przez p. Janina Tomczak z SGS Polska.

  Do grona prelegentów zaproszono również m.in. Panią Monikę Kołodziejczyk z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  Wśród wygłoszonych referatów znalazł się także temat dotyczący Kodeksu Dobrych Praktyk w Chowie i Hodowli Ryb (KDPR) oraz certyfikacji, opartej na przestrzeganiu wymogów KDPR. Referat wygłoszony został przez dr inż. Mirosława Cieślę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W referacie omówiona została geneza powstania KDPR oraz cele, realizacji których służy Kodeks. Podkreślono, że KDPR jest obecnie jedynym w kraju kodeksem uznanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jak również to, że na jego podstawie, w bieżącym roku, wydane zostaną pierwsze certyfikaty jakości.

  W podsumowaniu p. Barbara Kowalska (Senior Menedżer Działu Jakości i BOS), jeszcze raz podkreśliła, że Carrefour Polska dostrzega konieczność wspierania i promowania polskiego rybactwa oraz komunikacji ze społeczeństwem w zakresie promocji spożycia ryb. Ale w tym celu konieczne jest promowanie produktów certyfikowanych, o uznanej i udokumentowanej jakości, wytworzonych z poszanowaniem różnorodności biologicznej środowiska i w pełni identyfikowalnych. Innymi słowy odpowiedzialny i bardzo poważny dystrybutor poszukuje równie poważnych i odpowiedzialnych dostawców.

  Oferta została więc złożona, teraz kolej na hodowców ryb, aby ją podjęli.