06.12.2016

Pierwszy etap certyfikacji Kodeksu Dobrej Praktyki Rybackiej

Po 3 latach prac i konsultacji nad nowym Kodeksem Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb, w dniu 22.11.2016 r. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wręczono pierwsze certyfikaty. Spośród 50 gospodarstw rybackich, które zgłosiły się do weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu, z rąk przewodniczącego Zespołu Certyfikującego - Profesora Ryszarda Wojdy - certyfikaty otrzymało 48, w tym trzy o profilu pstrągowym. Zebranym pogratulował Dyrektor Dep. Ryb. MGMiŻŚ Janusz Wrona, który podkreślił wagę otrzymanych certyfikatów, jako dokumentów, za którymi stoi wiarygodny audyt potwierdzający walory ryb stawowych hodowanych zgodnie dobrą praktykę rybacką. W trakcie prac trzech grup, które w terenie weryfikowały deklaracje gospodarstw, okazało się, że wymogi zawarte w Kodeksie, które na początku wzbudzały sporo kontrowersji i obaw, są w ogromnej większości stosowane w codziennej praktyce rybackiej i tylko dwa z 50 certyfikowanych gospodarstw na dziś ich nie spełniają.

Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb został wpisany pod nr 1 na listę kodeksów MRiRW i zgodnie z jego postanowieniami o przyznanie certyfikatu jego stosowanie mogą ubiegać się wszyscy rybacy, niezależnie od przynależności organizacyjnej.

Następny nabór chętnych do otrzymania certyfikatu KDPR rozpocznie się wkrótce, o czym poinformujemy na stronie www.pankarprybacy.pl.