02.03.2017

W Urzędzie Rady Ministrów o rekompensatach wodno-środowiskowych

Pierwszego marca br. szefowie organizacji rybackich w składzie: Marek Ferlin (PTR), Krzysztof Karoń (ZPR OP), Sławomir Litwin (RSK - Rybacki Sztab Kryzysowy), Mirosław Purzycki (ORJ OP), Zbigniew Szczepański (TPR Pan Karp), Paweł Wielgosz (Polski Karp OP), a także pan senator Krzysztof Borkowski (inicjator spotkania) uczestniczyli w rozmowie na temat rekompensat wodno-środowiskowych z panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem – Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Rybacy w swoich wypowiedziach oprócz przedstawienia trudnej sytuacji branży karpiowej, zapowiedzieli walkę o 100 % zapisanych w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i stosownym rozporządzeniu MGMiŻŚ rekompensat wodno-środowiskowych. Jednocześnie wyrazili swoje głębokie niezadowolenie zarówno z zapowiadanego przez MGMiŻŚ zamiaru przeniesienia środków z tego zadania na wsparcie rybołówstwa bałtyckiego, jak i całkowitego braku konsultacji ze środowiskiem rybaków śródlądowych w tym zakresie. Poinformowano również, że nastroje społeczności rybackiej są aktualnie, wobec zaistniałej sytuacji, bardzo złe, co może skutkować różnego rodzaju spontanicznymi interwencjami i akcjami protestacyjnymi rybaków śródlądowych w całej Polsce.

Minister H. Kowalczyk oświadczył, że wstępnie zapoznał się już z przedmiotową sprawą nie tylko ze względu na planowane dzisiejsze spotkanie, ale również z uwagi na pismo rybaków powiatu oświęcimskiego skierowane do pani premier Beaty Szydło. Poinformował również, że dotąd żadne oficjalne pismo polskiego rządu nie wyszło jeszcze do Brukseli w kwestii realokacji środków. Natomiast poprosił, aby sektor karpiowy dostarczył mu w trybie pilnym analizę ekonomiczną działania średniego gospodarstwa rybackiego, co umożliwi dokładniejsze rozpoznanie sprawy i podjęcie racjonalnej decyzji.

Na koniec uzgodniono, że nad dalszymi kontaktami z URM ze strony rybaków pieczę będzie sprawował pan senator Krzysztof Borkowski, a po dostarczeniu panu ministrowi wszelkich materiałów i po ich analizie, odbędzie się, w możliwie nieodległym terminie, kolejne spotkanie.