12.06.2017

Zebranie wyborcze Pana Karpia odbyło się w Żabieńcu

W piątek 24 listopada br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp"

Zebranie poprowadził Wacław Szczoczarz, a na sekretarza zebrania wybrano Marka Adamusa. Po wyborze stosownych organów zebrania i wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa w roku 2016, prezes Zbigniew Szczepański złożył relację z całego okresu sprawozdawczego 2013-2017. W tym czasie m.in. liczba członków wzrosła z 90, do 120. i zrealizowano bardzo wiele mniejszych i większych przedsięwzięć promocyjnych za kwotę przekraczającą 2 mln zł. W tym z budżetów lokalnych grup rybackich( LGR Świętokrzyski Karp, Żabi Kraj, Nasza Kraina i Pałuki), Funduszu Promocji Ryb, składek i wpłat sponsorów.

Po sprawozdaniu Grzegorza Stasiszyna - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zakończonego wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, zebrani przychylili się do tego wniosku.

Następnie podjęto uchwały, które dotyczyły zmian w statucie i przystąpiono do wyborów władz Towarzystwa. Na początek zaproponowano kandydatów do organów statutowych naszej organizacji. W głosowaniu jawnym udzielono poparcia kandydatowi na prezesa zarządu – Zbigniewowi Szczepańskiemu. Tuż po tym głosowaniu wybrano jednogłośnie sześciu członków zarządu, w tym troje, którzy podejmują tę pracę po raz pierwszy. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Zbigniew Szczepański – prezes
 • Wacław Szczoczarz – wiceprezes
 • Marek Adamus – wiceprezes
 • Mirosław Cieśla – sekretarz
 • Anna Kuśmierczak–Kuceł – członek
 • Grzegorz Kwasigroch – członek
 • Mirosław Kolarz – członek

  Wybrano również komisję rewizyjną z Grzegorzem Stasiszynem – przewodniczącym, Ewą Dudziak i Kamilem Bartoszewiczem – członkami.

  Po przerwie nowo wybrany prezes przedstawił swoją wizję działania i plany na nową kampanię promocyjną Pana Karpia, co wywołało sporo głosów w dyskusji i kilka sugestii co do kształtu, narzędzi i formy działań promocyjnych.

  Po tej części uchwalono konieczność wspierania działań na rzecz powstania federacji organizacji rybackich, a także przyznano tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Promocji Ryb Pani Marii Teresie Nowak-Kobus - lekarzowi weterynarii z Piaseczna oraz Ojcu Benedyktowi Belgrau, karmelicie i kapelanowi rybaków. Uroczyste nadanie tytułu poprzedzone zostało krótkimi laudacjami. Pani doktor od wielu lat pomaga rybakom z Polski Centralnej w utrzymaniu odpowiedniego stanu zdrowia hodowanych ryb. Jest oceniana jako fachowiec wysokiej klasy, a przy tym osoba skromna i przyjacielsko nastawiona do naszej branży. Ojciec Benedykt Belgrau OCD jest absolwentem wydziału rybackiego ART Olsztyn. Po dwóch latach pracy w rybactwie na Kaszubach, skąd pochodzi, oddał się powołaniu zakonnemu i kapłańskiemu. Od wielu lat jest kapelanem rybaków śródlądowych., których wspiera przy każdej nadarzającej się okazji.

  Po wręczeniu upominków obecnym na sali, byłym już członkom zarządu, a także nowej Honorowej Członkini Towarzystwa Promocji Ryb, zebranie zakończono.