22.06.2018

Pan Karp zarybia Wisłę 2018

Już po raz czwarty Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu firmy ANWIL S.A. zorganizowało ogólnopolski konkurs dla dzieci pn. Pan Karp zarybia Wisłę 2018.

Tym razem dzieci rysowały komiksy do naszego tekstu. Wpłynęło prawie 250 prac z 41 szkół z 9 województw. Najlepsi nie tylko otrzymali dyplomy i gadżety, ale ich prace weszły w skład wydanego komiksu. Na koniec, w dniu 7. czerwca.br. ponad 4o dzieci wzięło udział w akcji zarybiania Wisły podchowanym narybkiem wegorza. W ramach tej ekologicznej akcji, którą relacjonowaly media, do Wisły wpuszczono również narybek sandacza. Łącznie zarybiono materiałem obsadowym w liczbie około 150 tysięcy sztuk, a w ciągu ostatnich 4 lat, prawie pół miliona. Co roku też dzięki naszej akcji w dziesiątkach szkół dzieci dowiadują się m.in. o rybach, ale też o roli hodowców w produkcji materiału zarybieniowego.