04.03.2022

Relacja z OGÓLNOPOLSKIEJ DEBATY KARPIOWEJ 2022 - CZAS NA ZMIANY

Spotkania hodowców karpi w Rytwianach stały się już dobrą tradycją. Tym razem dzięki gościnności Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany oraz pomocy organizacyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej "Świętokrzyski Karp" i Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", rybacy zjechali do Rytwian, aby w dniach 28.02.-1.03.br. podebatować o teraźniejszości i przyszłości naszej branży. Doskonałym wstępem merytorycznym do dyskusji były wygłoszone w dwóch sesjach referaty:

  1. Krzysztof Hryszko (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie) przedstawił rynek karpia na szerokim tle światowego rynku rybnego.
  2. Dr Jan Żelazny (Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach) wskazał na ogromną zależność pomiędzy przeżywalnością ryb i różnymi jej przyczynami, a ekonomiką chowu karpi na stawach.
  3. Prof. Krystyna Skibniewska i Prof. Janusz Guziur (UWM Olsztyn) zaprezentowali zajawkę projektu realizowanego pod kierunkiem Prof. Joanny Tkaczewskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ukierunkowanego na opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z karpia.
  4. Dr Andrzej Lirski (IRŚ Żabieniec) pokazał krajowy chów karpia w ujęciu ostatnich kilku lat na tle krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji rynkowych – warunków chowu i sprzedaży.
  5. Dr Mirosław Cieśla (RZD Żabieniec) przypomniał wszystkim jakim skomplikowanym organizmem są stawy karpiowe, a także jakie daje możliwości produkcyjne i pozaprodukcyjne.

Ostatnie 3 godziny debaty ponad 50 hodowców spędziło na dyskusji o kosztach chowu karpi, mechanizmach rynkowych jego zbytu, nowych kierunkach sprzedaży, a co za tym idzie o konieczności stałego dostosowywania się do nowych trendów, w tym do konieczności skracania łańcucha dostaw "ze stawu na stół". Przyczynek do ww. dyskusji dały wyniki najnowszych badań opinii publicznej w kwestii zakupów karpia jesienią 2021, które zostały przedstawione na zebraniu.

Sporo czasu w trakcie debaty poświęcono też tematowi nowej perspektywy finansowej funduszy unijnych na lata 2021-2027. Uznano, że koniecznością jest wypracowanie wspólnego stanowiska całego środowiska karpiarzy w ramach konsultacji jakie ogłosiło MRiRW w sprawie projektu aktów prawnych regulujących zasady wsparcia sektora rybnego na najbliższe lata. W tej sprawie trwa uzgodnienie e-mail ( ze wszystkimi obecnymi na Debacie Karpiowej) treści stanowiska, które w najbliższych dniach ogłosimy i prześlemy do MRiRW.

W związku z wojną na Ukrainie obecni na Debacie podjęli następujący apel:

"My rybacy zebrania w dniach 28 lutego i 1 marca 2022 r. w Rytwianach podczas OGÓLNOPOLSKIEJ DEBATY KARPIOWEJ – 2022, wyrażamy zdecydowany protest wobec brutalnego najazdu wojsk rosyjskich na Ukrainę. Solidaryzujemy się z narodem Ukraińskim w walce o wolność swojej ojczyzny. Wzywamy narody Rosji, Białorusi i wszystkich pozostałych państw świata do przeciwstawienia się tej wojnie."

Rybacy przeprowadzili spontaniczną składkę na rzecz potrzebujących na Ukrainie. Kwota 3330 zł została przekazana na specjalne konto Polskiego Czerwonego Krzyża – Pomoc dla Ukrainy. Spotkaniu rybackiemu w Rytwianach towarzyszyła figura karpia, w tym roku w symbolicznych, niebiesko-żółtych barwach.