21.03.2023

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - retencja wody

W dniu 7.03.br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie retencji wody w obszarze rolnictwa i nie tylko. Na początku punkt widzenia i zamierzenia resortu rolnictwa w tym zakresie przedstawił wiceminister Rafał Romanowski. Następnie udział w dyskusji zabrali posłowie, wśród których najbliższy sprawom rybackim głos zabrali posłowie Jan K. Ardanowski i Zbigniew Ajchler. W następnej kolejności przewodniczący komisji Rober Telus udzielił głosu zaproszonym gościom. Głos zabrali przedstawiciele Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp" - Zbigniew Szczepański i LGR "Świętokrzyski Karp" - Wacław Szczoczarz, podkreślając ogromną rolę stawów karpiowych w retencjonowaniu wody, czego najlepszym przykładem jest fakt, że według danych GUS ilość wody gromadzonej w stawach (1,7 mld m3) stanowi ok. 1/3 całej gromadzonej wody w Polsce w zbiornikach retencyjnych (ok. 4 mln m3) i stawach. Przedstawiciele świata rybackiego zaapelowali do rządu, aby stawy karpiowe włączyć do finansowego wsparcia przy wdrażaniu Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody i innych programów, gdyż inwestując w infrastrukturę hydrotechniczną stawów można znacząco podnieść poziom retencji w kraju w sposób najszybszy i najtańszy. Głos zabrał również Andrzej Abramczyk (Oddział Jeziorowy ZPRyb) w kwestii kłopotów użytkowników obwodów rybackich z przedłużaniem umów dzierżawy z PGW "Wody Polskie". W Sejmie był obecny również Andrzej Lirski (PTRyb).

Posiedzenie KRiRW można obejrzeć kierując się linkiem: www.sejm.gov.pl (najbardziej istotne momenty obrad to głos posła J.K Ardanowskiego godz. 17.24 i 18.42 oraz rybaków - Stawy a retencja - 17,53 i 18.03 i obwody rybackie - 18.45 )