28.07.2023

Mamy wspólny Kodeks

Współpraca organizacji rybackich zrzeszających hodowców karpi jest przez nich oczekiwana i doceniana. Dlatego z dużą satysfakcją informujemy, że 22 lipca 2023 roku w Rytwianach ukonstytuowała się Kapituła Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych. W skład dziewięcioosobowej Kapituły wchodzą autorzy znowelizowanego Kodeksu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb - Organizacji Producentów, Towarzystwa Promocji Ryb, Organizacji Producentów - Polski Karp. A oto skład Kapituły sprawującej nadzór nad stosowaniem Kodeksu:

 • Mirosław Kuczyński - Przewodniczący
 • Mirosław Cieśla
 • Izabela Handwerker
 • Andrzej Lirski
 • Zbigniew Szczepański
 • Wacław Szczoczarz - koordynator prac Kapituły
 • Jerzy Śliwiński
 • Marek Trzcieliński
 • Paweł Wielgosz

  W 2015 roku "Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej w Chowie i Hodowli Ryb" został wpisany jako pierwszy tego typu dokument do wykazu kodeksów dobrych praktyk prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wdrażanie kodeksów dobrych praktyk znalazło swoje istotne miejsce w dokumentach strategicznych UE dotyczących akwakultury i w ten sposób polska akwakultura dobrze wpisała się w reguły określone przez te dokumenty. Zgodnie z przyjętą zasadą, Kodeks nie stał się dokumentem w jakimkolwiek stopniu narzuconym, lecz wyłącznie dobrowolnym zobowiązaniem podejmowanym przez hodowców. Wielu spośród nich zdecydowało się wówczas wdrożyć Kodeks do stosowania, większość w dalszym ciągu realizuje jego zapisy.

  Czas, jaki upłynął od opracowania i wdrożenia Kodeksu, a także informacje zwrotne spływające od hodowców ukazały potrzebę uproszczenia zasad opisanych jako dobra praktyka w gospodarstwach rybackich. Z uwagi na wiele specyficznych różnic pomiędzy chowem karpia i innych gatunków ryb w stawach oraz chowem ryb łososiowatych, znowelizowany Kodeks odnosi się jedynie do chowu i hodowli ryb w stawach karpiowych. Aktualna treść Kodeksu nie jest zbiorem sztywnych zasad, lecz opisem działań i czynności, które ewoluując przez stulecia stworzyły codzienność dzisiejszej akwakultury stawowej z karpiem, jako gatunkiem dominującym. Wymagania Kodeksu wpisane są więc w naturalny sposób w technologię chowu i hodowli ryb w stawach karpiowych, bowiem to ona w znacznym stopniu określiła sposoby działania. Dużemu uproszczeniu poddano także listę sprawdzającą, której aktualna treść sprzyjać będzie lepszemu zrozumieniu i upowszechnieniu stosowania Kodeksu przez hodowców. Nowelizacja Kodeksu nastąpiła z inicjatywy Towarzystwa Promocji Ryb w ramach projektu "Karp w Krótkim Łańcuchu Dostaw".

  W najbliższych dniach organizacje rybackie prześlą do swoich członków zaproszenia do składania wniosków o przyznanie Certyfikatu potwierdzającego stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli Ryb w Stawach Karpiowych. Na stronach internetowych tychże organizacji zamieszczona zostanie treść Kodeksu, a także szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o Certyfikat.

  Mirosław Kuczyński
  Przewodniczący Kapituły

  Rytwiany 22 lipca 2023 r.