10.12.2010Nie męczyć karpi w reklamówkach
źródło: http://finanse.wp.pl

Najmniej stresującym sposobem transportu karpia ze sklepu do domu jest plastikowy koszyk bez wody. Natomiast najgorszym - zawiązana wokół ryby reklamówka - uważają naukowcy. Sieci handlowe kupiły już pojemniki, które zapewnią lepsze warunki przenoszenia ryb.

Konferencja prasowa - "Nowa praktyka sprzedaży karpia w świetle nauki i prawa"

Z inicjatywy Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Bogusława Zdanowskiego oraz Towarzystwa Promocji Ryb "Pan Karp", w dniu 6 grudnia br. w Żabieńcu k/Piaseczna odbyła się konferencja prasowa pt. "Nowa praktyka sprzedaży karpia w świetle nauki i prawa". W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze z kilku stacji telewizyjnych oraz zaproszeni goście, w tym m.in. dr K. Jażdżewski - Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, dr J. Wrona - Z-ca Dyrektora DR MRiRW, Profesor R. Wojda - SGGW Warszawa, dr J. Żelazny i A. Cichoń - Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach, dr H. Białowąs ZIiGR PAN Gołysz, o. Benedykt Belgrau - krajowy kapelan rybaków śródlądowych, M. Tomala - Wiceprezes PTRyb., A. Stępień - KRIR oraz przedstawiciele gospodarstw rybackich Kock, Wilcza Wola, Rytwiany, Walewice-Psary. Spośród zaproszonych organizacji obrońców praw zwierząt jako jedyni przybyli przedstawiciele Klubu Gaja. Gospodarzy reprezentował Profesor A. Siwicki, A. Galli - Z-ca Dyrektora IRŚ, dr K. Kazuń i dr A. Lirski, a także Zbigniew Szczepański - Towarzystwo Promocji Ryb.


Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej - dr H. Białowąs ZIiGR PAN Gołysz

Zalecana metoda pakowania żywych karpi do pojemników, wiaderek, ewentualnie reklamówek napełnionych odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza dobrze pełni swoją rolę tylko do momentu obniżenia nasycenia wody tlenem do poziomu krytycznego, czyli biorąc pod uwagę realia sprzedaży detalicznej (ilość nalewanej wody i poziom nasycenia jej tlenem) przez kilkanaście - kilkadziesiąt minut. Po tym czasie ryby duszą się i sną.


Sprzedaż detaliczna - prawo

Zwyczajowo w grudniu każdego roku Główny Lekarz Weterynarii wydaje zalecenia dla handlu i służb weterynaryjnych. Majš one jednak wyłšcznie na celu wyjaśnienie obowiązujšcych przepisów i ukierunkowanie na dbałość o dobrostan i humanitaryzm traktowania karpi, ale same w sobie nie mają mocy prawnej. Stšd też np. w ub. roku żadna osoba nie mogła być pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej lub karnej za to, że niosła do domu karpie w torbie foliowej, zamiast w wiaderku z wodą


Sprzedaż detaliczna żywego karpia - stan prawny - Krzysztof Jażdżewski Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Sposób pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie.

Prawo nie reguluje szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
powrót