10.08.2011

II Konkurs wyboru Lokalnych Grup Rybackich rozstrzygnięty!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29.07. br. zatwierdził dziś listę lokalnych grup rybackich w ramach II naboru. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół Opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu poszczególnych województw.

Podczas weryfikacji, spośród 34 złożonych przez stowarzyszenia wniosków, wybrano 22 LGR, które spełniły wymogi formalne i uzyskały największą liczbę punktów. Na realizację ich strategii przyznano kwotę 441 134 887,99 złotych (PLN). Suma środków dla poszczególnych LGR ustalona została na podstawie "wskaznika rybackości", tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców (szczegóły w tabeli - Tabela).

Szczególnie gratulujemy 9 LGR, które powstały w oparciu o rybactwo karpiowe:

  1. LGR Puszczy Sandomierskiej (Podkarpacie)
  2. LGR Krośnieńsko-Gubińska (Lubuskie)
  3. LGR Nasza Krajna i Pałuki (Kujawsko-Pomorskie)
  4. LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza (Lubelszczyzna)
  5. LGR Jędrzejowska Ryba (Świętokrzyskie)
  6. Łowicka LGR (Łódzkie)
  7. LGR Dolina Karpia (Małopolska)
  8. LGR Starzawa (Podkarpacie)
  9. Dolnośląska Kraina Karpia (Dolny Śląsk)


Zapraszamy wszystkie ww. LGR do współpracy w ramach promocji karpia i konstruowania nowej "Strategii Karp 2020".powrót