26.01.2018

Szkolenie wodno-środowiskowe - Rytwiany

W Rytwianach w dniu 25 stycznia 2018r. Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp wraz z Towarzystwem Promocji Ryb „Pan Karp” oraz Organizacją Producentów Polski Karp przeprowadziła ogólnopolskie szkolenie dla rybaków pn. „Rekompensaty wodno-środowiskowe w pytaniach i odpowiedziach”

Bardzo liczny udział rybaków ( 135 osób) potwierdził trafny wybór tematu i czasu szkolenia. Zapowiadany prze ARiMR nabór wniosków o dofinansowanie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w terminie 13-28 lutego br., zmobilizował rybaków do uzyskania wyjaśnień na wszystkie wątpliwości dotyczące tego naboru, by każdy miał czas na złożenie ( już w pierwszym dniu naboru) poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie, a później należyte wypełnianie zobowiązań wodno-środowiskowych. Czasu zostało mało, a pytań dużo.

Po raz kolejny sprawdziła się formuła rytwiańskich szkoleń( przez 7 dni zbieramy pytania od rybaków, grupujemy je w pakiety tematyczne i przesyłamy do Departamentu Rybołówstwa na kilka dni przed szkoleniem). Podczas szkolenia odpowiedzi na pytania udzielał Pan Adam Sudyk Naczelnik Wydziału Rybactwa Śródlądowego w MGMiŻS. Skoncentrowanie się tylko na zagadnieniach dot. naboru na działanie 2.5, pozwoliło efektywnie wykorzystać czas szkolenia, a profesjonalne przygotowanie szkolącego i merytoryczna dociekliwość pytających ( bez limitu czasu i bez limitu pytających) pozwoliły wyjaśnić niemal wszystkie wątpliwości. Kilka zawiłości interpretacyjnych zostanie na piśmie wyjaśnione przez Departament Rybołówstwa w najbliższych dniach i przesłane do organizatora szkolenia, który roześle te wyjaśnienia do wszystkich uczestników szkolenia. Na stronach internetowych organizatorów szkolenia zostaną zamieszczone pytania i odpowiedzi które były tematem szkolenia. LGR Świętokrzyski Karp.