15.10.2017

"Jesień 2017 w akwakulturze." - Rytwiany 2017

W dniach 2-3 października br. w Rytwianach odbyła się ogólnopolska konferencja "Jesień 2017 w akwakulturze."

Organizatorami konferencji byli: Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp, Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp", Polski Karp - Organizacja Producentów. Patronat medialny - Magazyn Przemysłu Rybnego

Podczas konferencji omawiano najistotniejsze problemy dotyczące rybactwa śródlądowego. W pierwszym dniu konferencji dr Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawił "w pytaniach i odpowiedziach" Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020– Priorytet 2.

Rezultaty "walki o rekompensaty wodno-środowiskowe" i argumenty rybaków przedstawili Sławomir Litwin - Przewodniczący Rybackiego Sztabu Kryzysowego i Anna Kuśmierczak- Kuceł - członek RSK.

Dyrektor Janusz Wrona przekazał informację, że MGMiŻS proceduje alokację środków z Działania 2.5 ( Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe ) pozostawiając na rekompensaty wodno-środowiskowe 55 % pierwotnej kwoty. Praktycznie kwota ta może wystarczyć na Pakiet I ( bazowy) – 478 zł/ha, plus na wymóg 2.1 z Pakietu II ( produkcja dodatkowych cennych ryb ) – 301 zł/ha. W obecnej chwili MGMiŻS zbiera opinie rybaków śródlądowych co do ww. propozycji.

Sławomir Litwin zakomunikował, że Rybacki Sztab Kryzysowy, będący reprezentantem rybaków w sporze z MGMiŻS w sprawie rekompensat wodno-środowiskowych, postuluje o jak najszybszą wypłatę rekompensat w pełnej wysokości.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się tradycyjna "Debata Karpiowa" poprzedzona prelekcją Tomasza Kulikowskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego "Rynek ryb świeżych (w tym karpi) w Polsce i Niemczech - sytuacja, perspektywy".

Podczas debaty dyskutowano najważniejsze w chwili obecnej karpiowe dylematy:

Ocena sezonu hodowlanego 2017. Czy rekompensaty wodno-środowiskowe są dla karpiarzy priorytetem. Wpływ karpi importowanych na cenę. Karp żywy- karp przetworzony. Śródlądowe organizacje rybackie - czas na federację.

W drugim dniu konferencji rybacy wysłuchali prelekcji:

"Z weterynarią na bieżąco" - lek. wet. Izabela Handwerker

"Nowe Prawo Wodne" dr Mirosław Kuczyński

"Marka produktu tradycyjnego jako narzędzie dywersyfikacji produkcji rybackiej" dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM Katedra Biologii i Hodowli Ryb Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"Polska akwakultura na tle światowego wzrostu, czyli dlaczego powinniśmy stawiać na karpia" Krzysztof Ciszewski.

Na zakończenie konferencji rybacy wystosowali apel do Pani Premier Beaty Szydło o pomoc w odzyskaniu pełnej wysokości rekompensat wodno-środowiskowych.

/W.Sz./