28.11.2023

Spotkanie szkoleniowe w Rytwianach

24 listopada 2023 r., u progu rozpoczynającego się tegorocznego sezonu zimowej sprzedaży karpi, równo miesiąc przed Wigilią Bożego Narodzenia, rybacy karpiowi spotkali się w Rytwianach, by posłuchać i porozmawiać. Pora spotkania dość nietypowa, a i organizator także, bowiem pierwszy raz spotkanie szkoleniowe zostało zorganizowane przez Kapitułę Certyfikatu Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli ryb w Stawach Karpiowych. To grupa osób związanych z procesem kształtowania Kodeksu Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli ryb w Stawach Karpiowych, w skład której oprócz autorów Kodeksu wchodzą przedstawiciele czterech uznanych organizacji społecznych i zawodowych zrzeszających rybaków stawowych: Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Związku Producentów Ryb, Towarzystwa Promocji Ryb oraz Organizacji Producentów - Polski Karp. W obliczu zbliżającego się terminu wypełniania i składania do ARiMR wniosków o dofinansowanie w ramach działań wodno-środowiskowych, frekwencja byłą duża, a prezentacja przykładowego wniosku wraz z sugestiami dotyczącymi sposobu jego kompletowania była zdecydowanie najważniejszym punktem programu. Liczne pytania i dyskusja, jaka wywiązała się w trakcie oraz po prezentacji, najlepiej świadczą o potrzebie organizacji szkoleń także odnośnie zakresu i treści wnioskowania o środki finansowe z innych działań rozdań programowych, zwłaszcza wówczas, gdy wdrożony obowiązujący tryb wnioskowania za pośrednictwem platformy elektronicznej ARiMR nie został jeszcze wystarczająco "oswojony" przez większość potencjalnych beneficjentów.

Część szkolenia poświęcono także Kodeksowi Dobrej Praktyki Chowu i Hodowli ryb w Stawach Karpiowych oraz procesowi nadawania certyfikatu spełniania postanowień Kodeksu i audytowania gospodarstw przez powołany przez Kapitułę zespół. Nowy Certyfikat wydaje się zdobywać uznanie, o czym świadczy kilkanaście już wniosków o jego nadanie złożonych na ręce Kapituły przez gospodarstwa rybackie wdrażające Kodeks w swej działalności.

Nie zabrakło także porad praktycznych, tym razem dotyczących wapnowania stawów, które powinno być prowadzone nie tylko w celach dezynfekcyjnych lub terapeutycznych w odniesieniu do niektórych jednostek chorobowych karpi. Wapnowanie spełnia bowiem również niebagatelną rolę w stabilizacji środowiska stawowego oraz w uwalnianiu zdeponowanych w dnie związków biogennych do toni wodnej, co poprawia strukturę dna oraz wyzwala wzrost żyzności stawów.

Kończącą szkolenie debatę karpiową zdominowały problemy aktualnej sytuacji cenowej oferowanych na rynku karpi oraz narastająca presja na wprowadzenie ograniczeń, a wręcz zakazu sprzedaży żywych ryb na cele konsumpcyjne. Wobec notowanego głębokiego spadku cen ziarna zbóż stanowiącego podstawowy składnik żywienia karpi w stawach, w konkluzji części cenowej debaty stwierdzono, że cena sprzedaży detalicznej w zakresie około 24 zł za 1 kilogram żywej masy ryb powinna ustabilizować rynek popytu i podaży, dzięki czemu być może uda się uniknąć zawirowań popytu, jakie miały miejsce w roku 2022. Temat docierających z mediów informacji dotyczących ewentualności wprowadzenia prawnego zakazu sprzedaży żywych karpi na cele konsumpcyjne wzbudził sporo emocji. Podkreślono fakt szybko postępującego wzrostu oferty sprzedaży karpi sprzedawanych przez gospodarstwa rybackie w postaci uśmierconej zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii. Zwrócono jednak uwagę na pojawiające się przypadki niewłaściwego postępowania, które dotyczyły pośredników sprzedaży, prowadzących na własny rachunek działalność handlową bez powiązania z konkretnym gospodarstwem. Sprawy sądowe będące skutkiem takich niewłaściwych praktyk rzucają jednak cień na sprzedaż bezpośrednią, prowadzoną przez gospodarstwa rybackie. Zebrani upoważnili, a wręcz zobowiązali organizatorów szkolenia do przygotowania i rozesłania do Parlamentarzystów RP stosownego listu, przybliżającego problem prowadzenia sprzedaży karpi przez gospodarstwa oraz zwracającego uwagę na żywotną potrzebę utrzymania prezentacji żywych karpi na stoiskach prowadzonych przez ich producentów.